Stefan Löfven lämnar inte regeringen lottlös

| 17 september, 2018

Expressen Dina Pengar skriver idag om hur mycket Löfven och hans regering får om de får lämna Rosenbad.
Inte går han eller ministrarna lottlösa från sina jobb. De har väl tilltagna fallskärmar så de kommer att landa mjukt.
Expressen har granskat ministrarnas löner och vad de kan räkna med för fallskärmar om de tvingas lämna Regeringskansliet.
Statsministern och övriga statsråd fick så sent som 1 juli löneförhöjning.
Stefan Löfvens lön höjdes då från 168 000 kronor till 172 000 i månaden.
Övriga statsråd kunde glädja sig åt en höjning med 3 000 kronor till 136 000 kronor i månaden.
Löneförhöjningarna är beslutade av den speciella statsrådsarvodesnämnden, en myndighet som sorterar under Riksdagen.

Stefan Löfven får ersättning i upp till ett år efter avgång. Den exakta summan avgörs om han till exempel får ersättning från partiet, något som han inte får i dag.
Den totala fallskärmen för Stefan Löfven kan uppgå till maximalt 2 064 000 kronor, vilket motsvarar lön i 12 månader.
Statsråden får upp till 1 632 000 kronor, vilket motsvarar lön i tolv månader.
Ersättningarna kommer inte per automatik utan måste sökas.
Statssekreterarna har ett generösare avtal. De kan räkna med ersättning upp till 24 månader. Ersättningens storlek är kopplad till om de får andra ersättningar under de 24 månaderna.


Nils Vikmång, chef för Stefan Löfvens stab i Rosenbad, är den statssekreterare som har högsta lönen, 112 000 kronor per månad. Han tillträdde hösten 2017 och kan sannolikt inte plocka ut maxfallskärmen 2 688 000 kronor. Med anställning under ett år är maxersättningen 12 månader.
Det formella beslutet om ersättning och dess storlek för statssekreterarna tas av den tillträdande regeringen vid regeringsskifte.

Både ministrar och statssekreterare omfattas från och med 1 juli av nya karensregler. Reglerna betyder i korthet att de inte kan gå direkt till nya välavlönade arbeten inom ett område som berör deras tidigare ministerjobb.


Detta är något helt annat än vad Carl Bildt kvitterade ut 1994. Då låg lönen på 65 000 kronor i månaden för statsministern och 55 000 kronor för hans ministrar.


Björn Rosengren, som var näringsminister 1998-2002, fick kritik för sin snabba övergång till Kinnevik. Några månader efter sin avgång i oktober 2002 blev han “senior rådgivare” inom Stenbeck-sfären.I dag skulle han troligen tvingas vänta ett år innan han gick dit.
Nu väntar ett rejält miljonregn över ministrarna om Socialdemokraterna och Miljöpartiet tvingas lämna ifrån sig regeringsmakten.

Det nya jobbet måste anmälas till “Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner”, en myndighet som sorterar under Riksdagen. Nämnden kan stoppa det nya jobbet under max tolv månader.
Nämnden väljs av riksdagen och består av en ordförande samt fyra ledamöter.
Dessa avgör om ministrar och statssekreterare ska sättas i karantän.
Ordförande Anna Skarhed, före detta justitiekansler
Övriga ledamöter:
Thomas Rolén, vice ordförande, kammarrättspresident
Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län
Tanja Rasmusson, kommerseråd
Elisabet Fura, före detta chefsjustitieombudsman
Nämnden tillträdde 1 juli.

Här under följer löner och fallskärmar för regeringskansliet.
Statsministern har 172 000 kronor per månad.
Fallskärm: upp till 2 064 000 kronor.
Ministrar kan få ett års avgångsersättning motsvarande sin lön.
Lön: 136 000 kronor per månad.
Fallskärm: upp till 1 632 000 kronor.
Statssekreterare kan få två års avgångsersättning motsvarande sin lön.
Lön: 100 700 kronor per månad
Fallskärm: upp till 2 416 800 kronor totalt.
Politiskt sakkunniga i regeringskansliet dit presschefer, pressekreterare, stabschefer och assistenter hör – får individuella avgångsvederlag motsvarande sin månadslön beroende på anställningstidens längd, dock maximalt i ett år.

Och här under följer löneutvecklingen för statsministern och statsråden. Det är bara att häpna och se vilken löneutveckling dessa har haft från 1994 fram till idag.

Statsministern Övriga statsråd

1 januari 1994 65 000 55 000
1 januari 1996 75 000 60 000
1 juli 1997 80 000 65 000
1 januari 1998 83 000 67 000
1 juli 1999 88 000 71 000
1 juli 2000 93 000 75 000
1 juli 2001 97 000 78 000
1 juli 2002 102 000 82 000
1 juli 2003 106 000 85 000
1 juli 2004 111 000 89 000
1 juli 2005 116 000 93 000
1 juli 2006 121 000 97 000
1 juli 2007 126 000 101 000
1 juli 2008 131 000 105 000
1 juli 2009 135 000 108 000
1 juli 2010 140 000 112 000
1 juli 2011 144 000 115 000
1 juli 2012 148 000 118 000
1 juli 2013 152 000 121 000
1 juli 2014 156 000 124 000
1 juli 2015 160 000 127 000
1 juli 2016 164 000 130 000
1 juli 2017 168 000 133 000
1 juli 2018 172 000 136 000

https://www.expressen.se/dinapengar/stefan-lofven-lamnar-inte-regeringen-lottlos/