Thomas Gür: SVT Valu.

| 17 september, 2018


Notera sålunda att SD är näst störst bland riksdagspartierna i att attrahera röster från väljare (svenska medborgare i riksdagsvalet) med invandrarbakgrund (invandrare i första generationen).

Oavvisligt störst i gruppen Norden utanför Sverige
Näst störst i gruppen Europa utanför Norden
Och fortfarande fjärde störst i gruppen utanför Europa

Notera också hur svaga MP L C och KD är i samtliga grupper. Samt givetvis socialdemokratins oerhörda dominans.

Thomas Gür

https://www.svt.se/…/valuresultat_riksdagsval_pk_2018_vagda…