Stöd för våldsutsatta kvinnor läggs ner – vård för våldsmän blir kvar

För att ha varit ett land som styrts av världens första så kallade feministiska regering undrar man ju vad det är för fel när stödet för våldsutsatta kvinnor i Jönköping läggs nedan, medan vård för för våldsmännen blir kvar. Är det här jämställd vård?

Vi ser kvinnors fri- och rättigheter kringskäras alltmer. Ofta får man tänka sig för både en och två gånger innan man går ut, planera vilka vägar man ska gå och vilken tid på dygnet som är bäst att röra sig ute.

Det är en sak, men att kvinnor som levt/lever med våldsbenägna män och som utvecklat en psykisk ohälsa också ska behöva uppleva sin vård läggas ned medan dem som tvingar dem att leva under våldsförtryck, får behålla sin, är kränkande. Var finns respekten för kvinnors fri- och rättigheter, stöd och hjälp? Våldtäktsmän behandlas som offer, och offret, ja hon behandlas närmast som en biprodukt. Vi ser våldtäktsmän frikännas, få lindrigare straff eller till och med inte åtalas. Och så nu det här.

Nu gäller det här Jönköping men jag tycker mig se att under den tid vi har haft världens första feministiska regering så har kvinnors villkor försämrats, inte förbättrats. Och då särskilt när det kommer till våld i nära relationer och/eller våldtäkter. Vad mer kommer? Vilka vårdinsatser för kvinnor som utsatts för våld/våldtäkter kommer försvinna?

Uppriktigt sagt, jag skäms och till alla våldsutsatta kvinnor i Jönköpingslän och ni som arbetar med dem, stå på er! Kräv jämställd vård.

Läs i JP här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Madeleine Lilja Rönnquist

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp