Lögnen om global uppvärmning.

| 26 september, 2018

 

LÄS DETTA, ni som undrar över sanningen om global uppvärmning. Det är värt den tid ni lägger ner. Tro mig.
 
Ja, vi har en global uppvärmning. Globala uppvärmningar och nedkylningar har ersatt varandra ända sedan jordklotet skapades i universum. Människans andel av påverkan är så liten att den inte har en chans mot det jordklotet i sig självt väljer att göra när gigantiska naturkrafter kompenserar för obalanser – vilket alltså sker hela tiden. Och efter en global uppvärmning kommer alltså alltid en kallare period och ibland en istid.
 
Utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären äger rum kontinuerligt och i jämförelse är det mänskliga bidraget extremt litet. I december 2014 uppmättes 0,04% (nära 400 ppm = parts per million) koldioxid i atmosfären. Människan andel är cirka 1% av dessa 400 ppm.
M a o – om jodklotet bestämmer sig för att kyla ner sig spelar det ingen roll om människorna på jorden äter kött som galningar, kör bil dygnet runt och alla industrier mångdubblar utsläppen – jorden blir kallare i alla fall för inget kan mäta sig med dessa naturkrafter.
Klimathysterikerna vågar därför inte nämna hur stor betydelse jordens egna gigantiska temperaturregleringar och solens skiftande aktiviteter har på dagens uppvärmning. Det vore att dumförklara sig själva.
 
Och hur började då all denna galenskap? Jo, med en amatörartikel skriven av bergsklättrare i en bergsklättrartidning och en studentuppsats.
Ja, ni läste rätt. Detta är alltså IPCC:s ursprungliga källor till klimatrapporten 2007.
 
“När den schweiziske studenten Dario-Andri Schwörer skrev sin magisteruppsats i geografi vid universitetet i Bern fokuserade han på hur klimatet påverkar snötillgången i fjällen.
Han arbetar själv extra som fjällguide och intervjuade därför 80 av sina kollegor för att få deras syn på hur situationen ser ut i området.
Deras fakta var stommen i uppsatsen – som nu har blivit källmaterial för IPCC:s klimatrapport från 2007.
Den brittiska tidningen Sunday Telegraph avslöjade i går att klimatpanelens larm om att isen håller på att smälta bort från världens bergstoppar inte har några vetenskapliga grunder. Källorna är dels studentuppsatsen, dels en artikel i en tidning om bergsklättring.
 
IPCC-rapporten hävdar att isminskningen observerats i så väl Alperna som i Anderna och Afrika mellan åren 1900 och 2000.
– Det här är en samling anekdoter. Det finns ingen möjlighet att dagens bergsklättrare och fjällguider kan bevisa hur situationen förändrats sedan början av 1900-talet, därför är deras påståenden rent nonsens, säger professor Richard Tol till Sunday Telegraph.
(./…)
Klimatforskaren Wibjörn Karlén, professor i naturgeografi vid Uppsala universitet, har under många år kritiserat IPCC och dess upprepade larm om växthuseffekten.
Han anser att hela diskussionen om den globala uppvärmningen är en myt och är därför inte förvånad över att det nu kommer fram fler och fler felaktigheter i klimatpanelens rapporter.
– IPCC:s rapporter har förstört tilltron till vetenskapen. Grundmaterialet är säkert bra, men jag vågar inte lita på dem, säger Wibjörn Karlén.
Han tror att det finns två anledningar till att panelen ofta målar upp katastrofscenarior som innebär en snar undergång – pengar och politisk inställning.”
 
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/den-globala-uppvarmningen-bara-en-myt/
 
Och nu ska vi göra en djupdykning i vad detta egentligen handlar om.
Jag bifogar två grafer.
– Den första bilden visar hur medeltemperaturen förändrats sedan 2.500 år före kristus. Höga medeltemperaturer har återkommit under långa perioder sedan dess.
– Bild nummer två visar att jordens stötäcke varit stabilt från 1972 fram till 11:e september 2018. Under 46 år!
Artiklar om detta finns nedan.
 
Här sammanfattas lögnen på ett bra sätt:
 
“Samvariationen mellan den monotont stigande koldioxidhalten i atmosfären och global uppvärmning är illusorisk. Temperaturdata från de senaste hundra åren visar omväxlande perioder av uppvärmning och avkylning. 1930-talet var en period av uppvärmning som följdes av trettiosju års avkylning från 1940 till 1976.
Den uppvärmning som därefter följde under de två sista decennierna på 1900-talet avstannade och någon signifikant uppvärmning har inte skett under senaste cirka arton åren trots stigande koldioxidhalt.
Något orsakssamband mellan halten koldioxid i atmosfären och den måttliga globala uppvärmningen, cirka 0,8 grader de senaste hundra åren, kan inte fastställas. Om man drar ut konsekvensen av detta skulle en snar global avkylning vara troligare eftersom vi nu är på väg in i ett solfläcksmönster som liknar det som rådde under Lilla Istiden fram till mitten av 1800-talet.
Man kan peka på den så kallade växthuseffekten för att det borde finnas ett samband mellan koldioxidhalt och global temperatur. Men komplexiteten i klimatsystemet gör att det inte går att säkert urskilja ett sådant samband från en mängd kända och okända naturliga krafter som driver klimatförändringar.
 
Idén att farlig global uppvärmning förorsakas av den så kallade växthuseffekten har ingen grund i observerade fakta. Klimathotet finns bara i datormodellerna och stöds bara genom ett selektivt sökande efter ”bevis” som bekräftar en förutfattad mening.
Trots mer än tjugofem års forskning och hundratals spenderade miljarder har osäkerheten om den så kallade klimatkänsligheten för koldioxid inte minskat.
Vad vi sett och hört i media, inte minst i Public Service, under upptakten till det pågående klimattoppmötet i Paris, kan närmast beskrivas som hysteri. Det finns inte längre utrymme för saklig information. Praktiskt taget alla väderhändelser har plötsligt blivit en följd av våra koldioxidutsläpp.
Inte sällan antyds att det är det kapitalistiska systemet som lett fram till eländet. Att vädret var minst lika dramatiskt för hundra år sedan när koldioxiden var under 0,03 procent (nu 0,04) har helt försvunnit ur medvetandet.
 
Vissa år, månader eller årstider är vädret regnigare eller torrare än normalt, andra år eller årstider är det mildare eller kallare än normalt och så vidare. Den obetydliga trend som nu kan beräknas är av samma storleksordning som uppvärmningen under 1930-talet och inte märkbar för gemene man.
 
I brist på forskningsresultat som kan säga något om framtiden har klimatfrågan tagits över av gröna politiker och miljöaktivister. Vetenskapen har satts på undantag. Till exempel påstår man att extremväder som stormar, orkaner, skyfall, torka och översvämningar har ökat. Men faktum är att det inte finns någon klar trend som visar detta. Även IPCC är tydlig på denna punkt.
Hur kan det komma sig att alla större massmedier inklusive Public Service så okritiskt förmedlar dessa överdrifter och i vissa fall rena felaktigheter?”
https://www.folkbladet.nu/1542142/klimathotet-ar-en-myt
 
En liknande och lika läsvärd sammanfattning:
 
2015:
“Petition Project från 2009 listar över 31.000 naturvetare med akademisk examen varav mer än 9.000 med doktorsgrad (PhD) som säger att det inte finns vetenskapliga bevis för att mänskliga aktiviteter skulle orsaka någon farlig uppvärmning. ”there is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate.”
 
Det finns också forskare som har bytt åsikt när nya fakta kommit fram. Professor Judith Curry är numera klimathotsskeptiker och driver sin utmärkta websajt Climate Etc. Hon har också nyligen vittnat i senaten i USA. Hon säger att hon står upp för vetenskapen ”I’m doing what I do to stand up for science and to do the right thing.” Demokratiska klimathotande politiker är rasande då en vetenskaplig auktoritet som Curry säger en åsikt som motsäger klimatbluffen. Republikaner i USA är ofta klimathotsskeptiker. Inte som i Sverige där alla partier i sjuklövern tävlar i att ta oss tillbaka till fattigdom med ett ”fossilfritt Sverige”.
 
Gammelmedia i Sverige kör naturligtvis hårt med myten om 97% och konsensus. Det ingår i deras kampanj för klimatbluffen. Utomlands kan klimathotsskeptiska artiklar publiceras, se nedan. I Sverige har gammelmedia bannlyst alla klimathotsskeptiker, några landsortstidningar undantagna. Sveriges Television, Svd och Dagens Nyheter ljuger numera hejdlöst i klimatfrågan. De berättar sagor långt från verkligheten.
 
Johan Rockström, agronom, är gammelmedias ”klimatexpert”. Där får han fritt berätta sina sagor. Rockström har aldrig klimatforskat utan är expert inom lantbruksvetenskap. Att inga riktiga klimatexperter får komma till tals beror på att gammelmedia vill framhålla den politiskt korrekta förvrängda synen på klimatet.
Min tanke är också om gammelmedia ljuger hejdlöst i klimatfrågan (som jag är insatt i), vilka andra frågor ljuger man om?”
 
I denna länk finns flera exempel samlade på hur den huvudlösa klimathysterin har yttrat sig ute i världen. Inlägget skulle bli för långt om jag citerade härifrån, men läs den gärna.
 
http://www.klimatupplysningen.se/2015/12/08/den-seglivade-myten-om-de-97-klimatforskarna/
 
Efter artikeln kan man hitta denna kloka kommentar. Detta kan inte bli mer sant.
 
“Av ren självbevarelsedrift tvingas många forskare hålla med om att ökad koldioxidhalt kan leda till allvarliga klimatförändringar. I annat fall riskerar de att bli av med forskningsanslag eller bli avskedade. IPCC:s uppdrag var ju inte att forska om klimatet, utan om att samla in forskningsrapporter om människans utsläpp av växthusgaser. – IPCC bedriver alltså ingen egen forskning. Men IPCC:s vetenskapliga del innehåller inte heller de stora överdrifter som förekommer i media. Det är journalister och politiker som bär det stora ansvaret för att fakta undertrycks och som får konsekvensen att man prioriterar helt fel vad gäller världens problem.”
 
Ute i världen, och här i Sverige, sitter alltså tiotusentals heltidsbetalda miljöhysteriker och bräker ut rena lögner med tillfredsställelsen att de gör något så viktigt som att ”rädda jorden”, fast de egentligen borde plugga in helhetsbilden av jordens temperaturförändringar. Här tillkommer alla frivilliga idealister som startar föreningar och aktionsgrupper, där man med skattemedel bygger upp hysteriorganisationer och kan anställa profeter på heltid. Aktivisten Åsa Romson ansåg i agendan för “Cop 21” att I-länderna årligen skulle betala minst 0,7% av BNP. För Sverige skulle detta betyda ca 30 ytterligare miljarder till denna lögnverkstad fylld av helhetsförnekare.
Demokratins mest fundamentala förutsättning är att skattepengar INTE används för politisk propaganda. När skatterna är mer än hälften av BNP, har politikerna en makt som inte kan balanseras från annat håll. Det är de klarsyntas största problem.
 
Min åsikt är att hysterin kring koldioxid tar bort fokus från jordklotets verkliga miljöproblem, t ex att Kina bygger 300 NYA kolkraftverk där ett (1) av dem motsvarar sveriges totala fordonstrafik i utsläppen under ett år (jag vågar inte ens tänka på hur många som redan finns i Kina).
Dessa 300 nya kraftverk motsvarar alltså 300 gånger landets fordonstrafik så vill man stoppa dessa utsläpp är det Kina man ska gå på och agera emot. Att vi som svennar låter bilen stå och tar cykeln bidrar i princip inte ett förbannade dugg. Knappast ens om hela landets bilister tog cykeln till jobbet istället.
Ska man bromsa farlig miljöförstöring ska man hjälpa länder där befolkningens sopberg växer, där skräp och avföring hamnar i drickvattnet etc.
Aktivisterna hävdar ofta att isarna smälter allt mer för varje år som går. och även detta är en fet lögn.
 
Hur ser då förändringen, d v s issmältningen, ut vid nord och sydpolen de senaste 40 åren?
Här är en interaktiv graf över den is som ligger i vattnet i Arktis och Antarktis, d v s den is hysterikerna kallar “mest utsatt av global uppvärmning”. Ni kan i tabellen till höger välja vilket årtal som helst mellan 1979 och 2018 och jämföra graferna med varandra – och se att ingen förändring skett över huvud taget under dessa år. Under 30 år! Varje grafisk bild avser förändringarna under ett år.
Ni väljer mellan nord och sydpolen genom att klicka i de två rutorna.
 
M a o är de filmer hysterikerna sprider i medier och på nätet där isväggar rasar ner i havet företeelser som sker varje år när luft och vattentemperaturen är högre, och under årets kalla månader växer isarna till sig igen.
 
http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
 
NASA:s bilder visar dessutom att isområden faktiskt vuxit på Antarktis.
Tyvärr (eller förstås) en betalartikel från 2015.
 
https://www.dn.se/nyheter/varlden/studie-fran-nasa-antarktis-tillfors-mer-is-an-kontinenten-forlorar/
 
Mellan 1940 och 1980 var det enligt NASA och andra mätföretag en nerkylning (!) av medeltemperaturen.
Läs denna text om hur man agerade och tänkte på den tiden.
 
http://www.klimatupplysningen.se/2017/11/06/global-cooling/
Solens aktiviteter är en mycket stor faktor för värmen på jordklotet – och snart blir den “kallare” under en tioårsperiod.
“Solaktiviteten kan komma att sjunka med 60 procent mellan år 2030 och 2040, vilket i så fall skulle innebära att jorden kommer att gå in i, vad forskarna kallar ”miniistid”, om 15 år. Framför allt skulle det innebära betydligt kallare vintrar. Det handlar alltså inte om att norra halvklotet kommer att bli istäckt.
Under sina kommande två cykler kommer solen att ha färre solfläckar än tidigare, vilket leder till minskad aktivitet och därmed ökad kyla.”
 
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-jorden-pa-vag-mot-liten-istid
Mer info om solens inverkan på jordens skiftande medeltemperaturer.
http://klimatsans.com/2018/02/24/solen-dominerar-klimatforandringarna-inte-koldioxiden/
 
Och tittar man på statistiken över mängden snö på jorden sedan 1972 fram till den 11:e september 2018 är snömängden konstant. Konstant! M a o är jordens stötäcke stabilt sedan 1972.
 
OBS: Grafen över detta är bifogad bild nummer 2.

http://climate4you.com/SnowCover.htm
 
Om polarisarna smälter borde havsnivån stiga så detta blir sann PK-humor i sammanhanget. 😀
 
25:e maj 2018:
 
“Flera personer har hört av sig till Öckerö kommun på Västkusten och klagat. ”Det saknas vatten på badplatsen”, säger de.
Nu har kommunen svarat. På sociala medier skriver Öckerö: ”Det ligger tyvärr utanför kommunens makt att påverka detta”.
– Havets vattennivåer är inget vi inom kommunen kan fatta beslut om, säger Robert Lindberg, kommunikatör Öckerö kommun till P4 Göteborg.
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/badgaster-klagar-till-kommunen-for-lite-vatten-i-havet
 
Här är den konkreta beskrivningen av på vilket sätt man väljer att fel tolka de data som finns:
 
“The data are lifted monthly straight from the RSS website. A computer algorithm reads them down from the text file, takes their mean and plots them automatically using an advanced routine that automatically adjusts the aspect ratio of the data window at both axes so as to show the data at maximum scale, for clarity.
The latest monthly data point is visually inspected to ensure that it has been correctly positioned. The light blue trend line plotted across the dark blue spline-curve that shows the actual data is determined by the method of least-squares linear regression, which calculates the y-intercept and slope of the line via two well-established and functionally identical equations that are compared with one another to ensure no discrepancy between them. The IPCC and most other agencies use linear regression to determine global temperature trends. Professor Phil Jones of the University of East Anglia recommends it in one of the Climategate emails. The method is appropriate because global temperature records exhibit little auto-regression.
Dr Stephen Farish, Professor of Epidemiological Statistics at the University of Melbourne, kindly verified the reliability of the algorithm that determines the trend on the graph and the correlation coefficient, which is very low because, though the data are highly variable, the trend is flat.”
 
https://wattsupwiththat.com/2014/07/03/rss-shows-no-global-warming-for-17-years-10-months/
 
Och slutligen – här beskrivs detaljerat hur temperaturen och bl a Grönland blivit varmare utan att CO2-halten ökat utan snarare minskat under samma period. Även omvänt scenario nämns – när CO2-halten ökat och det samtidigt blivit kallare.
 
“If CO2 is indeed the cause of global warming, then global temperatures should mirror the rise in CO2. For the past 1000 years, atmospheric CO2 levels remained fairly constant at about 280 ppm (parts per million). Atmospheric CO2 concentrations began to rise during the industrial revolution early in the 20th century but did not exceed about 300 ppm. The climatic warming that occurred between about 1915 and 1945 was not accompanied by significant rise in CO2. In 1945, CO2 emission began to rise sharply and by 1980 atmospheric CO2. had risen to just under 340 ppm. During this time, however, global temperatures fell about 0.9°F (0.5° C) in the Northern Hemisphere and about 0.4°F (0.2° C) globally.
 
Global temperatures suddenly reversed during the Great Climate Shift of 1977 when the Pacific Ocean switched from its cool mode to its warm mode with no change in the rate of CO2 increase. The 1977–1998 warm cycle ended in 1999 and a new cool cycle began. If CO2 is the cause of global warming, why did temperatures rise for 30 years (1915-1945) with no significant increase in CO2? Why did temperatures fall for 30 years (1945-1977) while CO2 was sharply accelerating? Logic dictates that this anomalous cooling cycle during accelerating CO2 levels must mean either (1) rising CO2 is not thecause of global warming or (2) some process other than rising CO2 is capable of strongly overriding its effect on global atmospheric warming.
 
Temperature patterns since the Little Ice Age (~1300 to 1860 A.D.) show a very similar pattern; 25–30 year–long periods of alternating warm and cool temperatures during overall warming from the Little Ice Age low. These temperature fluctuations took place well before any significant effect of anthropogenic atmospheric CO2.”
 
I denna artikel beskrivs även de olika varma och kalla perioder som drabbat jorden sedan den senaste istiden. Mycket läsvärt för den som vill fördjupa sig.
 
https://wattsupwiththat.com/2011/01/24/easterbrook-on-the-magnitude-of-greenland-gisp2-ice-core-data/
 
Så – hur länge kommer denna CO2-halt-fetlögn att få dominera klimatdebatten? När slutar man med dessa dumheter?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

4 tankar på “Lögnen om global uppvärmning.

 1. Lennart Bengtsson

  Bra artikel, det tog 64 år innan jag fick uppleva en sommar som var värd namnet i Sverige. Oturligt nog medförde den sommaren att Miljöpartiet hamnade över riksdagsspärren. Nu är det 2019 och sommrarna är som vanligt och tyvärr har MP ett inflytande över svensk politik som inre motsvarar deras väljarstöd

  Svar
 2. Crille VG

  Jag är amerikanare som var helt övertygat att klimatiska apokalypsen skulle förstå hela världen när som helst. Det var fan i 2003 när jag bodde i Sverige som utbytesstudent. Jag älskar Sverige och mina nära och kära svenskar men Holy FUCKING shit blev en av mina bästa svenska vänner skit ärga på mig efter jag sagt att denna löjliga Greta Thurnberg används som ett politiskt propp och njutas antingen av dina föräldrar, korrupta politiker, eller flera andra sjuka människor som använder rädsla och propaganda för att råna folk med höga, onödiga skatt och olagliga, oetiska saker. But of course bc I’m American I’m a conspiracy theorist. Regardless, this article was incredible and I’m gonna compile a huge ass list of these in Swedish. I’m working towards a Swedish to English translation and interpreting degree so articulate and well written, scientific pieces like this are awesome. I’m livid that so many people are so fucking stupid but as we say in English: “It’s easier to fool someone than to convince them that they’ve been fooled.” Feel free to email me any other Swedish articles regarding the climate bullshit propaganda. Tack igen vännen! Efter att vara tvungen att lyssnat på ett SVTs avsnitt angående de tusentals klimatsdemonstrer som pågår världen runt (och att denna Greta har nominerats för Nobel priset) så blev jag så fucking glad att få kunna hitta en Svensson som skrivit en sån artikel. Ha det gött och snälla, dela ut denna överallt! Ha det! – Crille

  Svar
 3. Göran Sandberg

  Bra artikel, dock den bästa jag sett är
  John Christies föreläsning publicerade på
  klimatupplysningen se Där visar han bl.
  a. att IPCC prognoser är fel me 2-3 gånger
  Han är den ende (?) som testat 102 olika
  klimatprognoser och visar att ALLA förutom
  den Ryska avviker alldeles för mycket från
  satelitdata för 37 år, alltså de är falska!
  Även IPCC:s nya är falsk.
  Temperaturen ser ut att stiga med 1-1,5
  C på 100 år. Det finns ingen anledning till
  klimat eller koldioxidpanik.
  En av de största bluffarna i historien!
  Hur kommer de undan med detta?
  Faktum är att Christie visar att vindalarm,
  orkanalarm, brandalarm, torkaalarm, vattennivå-
  alarm, temperaturalarm ALLA är falska!
  Läs hans putting climtemodels to the test
  suverän
  Göran

  Svar
 4. Göran Sandberg

  Svar2:
  Denna lögn om kritisk global uppvärmning
  är på väg att för oss Europeer får andra kritiska
  effekter på våra jobb.
  Paniken för CO2 yttrar sig nu i snabb sväng
  mot el-bilar med ett skarpt paradigmskifte
  alldeles i onödan.
  Skall vi få ett eller flera nya Nokia i bilbranschen?
  T.ex. Volvo, BMV, Mercedes m.fl kända
  för sina pålitliga motorer, hur blir det med
  el-motoret, där Kineserna, Koreaner, Japaner har 10 års försprång. Välkommen till det
  avindustrialiserade Europa?
  Om man har fossilskräck varför inte biodiesel?
  Tanka elbil till 75% tar 45 min. välkommen att
  umgås i tankkön om vi inte får 8 gånger
  fler el-tankställen än nuvarande för bensin och
  diesel!
  Inte konstigt med den massiva propagandan
  för CO2 och fossilfritt samhälle i klimatets
  namn, det nu blivit som en religion av ”klimathetsare” med IPCC
  som gud, och där avfällingar och icke troende kallas ”klimatförnekare”.
  Att omvända dessa klarar nog bara det långsiktiga klimatet? Hur mycket fattigdom
  och svält skall vi få se innan dess?
  Göran

  Svar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *