Ronny Hellström: Vetenskap vs. Känslor och radikalfeminism!

| 29 september, 2018

Någon mystisk kraft i form av en ”könsmaktsordning” tvingar kvinnor att i högre grad välja yrken i offentlig sektor med lägre löner än i den privata sektorn. Denna kraft börjar tydligen verka redan vid gymnasievalet.

Lösningen är högskolebehörighet (där andel med behörighet är 7,2% högre för flickor redan) och en jämställd föräldraförsäkring enligt Veronica Palm. Hur en föräldraförsäkring ska påverka en elevs gymnasieval är något oklart.

Eventuella biologiska faktorer kopplade till val av yrken och all internationell forskning i ämnet avfärdar Veronika Palm som ”hokus pokus”.

PS. Sen gillar jag inte riktigt att Veronica Palm könar alla snippbärare på det sättet hon gör. Hur vet hon t.ex. att förskolepedagoger som bär snippa identifierar sig som kvinnor? Det där är patriarkalt förtryck om något!

Ronny Hellström