Thomas Gür: Hoppas Löfven expedierar länge

| 30 september, 2018

Jag skriver i dagens SvD:
-/-
”Själv hoppas jag på att expeditionsregeringen Löfven får sitta länge – gärna över jul och nyår. Denna förhoppning grundar sig på sakförhållandet att en expeditionsministär inte gör så mycket annat än att ombesörja att statsapparaten sköter sina uppgifter. Eftersom den är en avgående regering, utan stöd i riksdagen, tar den inte några avgörande beslut eller initierar nya lagar.

Ty erfarenheten från de senaste regeringsinnehaven är att ju fler initiativ dessa regeringar tagit, desto värre har det blivit: Försvarspolitiska beslutet 2007, avskaffandet av värnplikten i fredstid 2009, klartecken till Nuon-affären 2009, jobbcoacher och etableringslotsar 2010, Migrationspolitiska överenskommelsen 2011, fri sjukvård och skolgång åt illegala invandrare 2013, DÖ 2014, “Mitt Europa bygger inga murar” 2015, försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet 2016, biståndspengar till kampanj för medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2016, anvisningslagen 2016, gymnasieamnestilagen 2018.

Exemplen kan mångfaldigas. Åtskilliga svenska regerings- och riksdagsbeslut har levt upp till det skämt som Ronald Reagan gjorde populärt, om de nio mest skrämmande orden i det engelska språket: I’m from the government, and I’m here to help.”

Thomas Gür

Artikel i Svd (låst) här…