Tino Sanandaji: Om Sverige går som en Tesla, varför sover pensionärer på härbärgen?

| 30 september, 2018

Före valet jublade media dagligen att Sverige gick som tåget och hade bäst ekonomi. Några veckor senare ändras bilden. SVT: ”Allt fler kvinnor och barn i akut hemlöshet i Göteborg”

Tusentals lever i dag i hemlöshet i Göteborg. Allt fler av dessa är kvinnor och barn. I Sverige finns det i dag över 33000 människor som lever i hemlöshet enligt Socialstyrelsen. 3300 av dessa lever i Göteborg och flera av dessa är barn.– Vi har boenden med personer som har beroendeproblematik och psykiska problem, där stoppar vi i dag in barn. Det är inte bra…

Tidigare var det främst personer med missbrukarproblem eller som led av psykisk ohälsa som var hemlösa, men i dag ser Stadsmissionen andra grupper. – Vi ser nya grupper som vi inte självklart har mött tidigare. Det handlar bland annat om äldre som har arbetat hela sina liv, om kvinnor och om barnfamiljer, säger Åsa Vilu.

Siffrorna bygger på de som socialtjänsterna i Göteborg har kontakt med, Stadsmissionen tror att det kan finnas ett stort mörkertal. – Det är grupper som man tidigare tänkt att här har samhället en givet plats, så är det inte längre…Vi ser framförallt att fler människor hamnar i mellan vad vi kallar samhällets grovmaskiga skyddsnät.”

Sverige har länge haft hemlöshet bland missbrukare, det nya är ökning av hemlöshet bland fattigpensionärer och vanliga familjer. Enligt socialstyrelsen är vanliga förklaringar hyresskulder, betalningsanmärkningar samt att man lever på socialbidrag eller har andra inkomstformer som hyresvärden inte accepterar.

Alliansen, rödgröna och media har lurat väljare med en hallelujakampanj om hur bra det går för ekonomin. Sanningen är andel hushåll med låg disponibel inkomst fördubblats sen 1991 och låginkomsttagares inkomst bara ökat ca en procent per år sen dess. Samtidigt har Sverige samtidigt försvagat skyddsnätet, ökat avgifter och skurit i pensioner.

En del tror att all inkomstökning över noll är en mirakel och att de ska vara tacksamma om BNP eller inkomster växer med en procent, trots att det är långt under normen. Så låg tillväxt räcker inte för att alla ska hänga med ökning av boendekostnader, relativprisökning i välfärden osv.

Använd sund förnuft. Om Sverige går som en Tesla, varför sover pensionärer på härbärgen?

Tino Sanandaji

Läs artikel här…