Demografiska problem i Sverige eller stämmer mattematiken?

| 7 oktober, 2018

Demografiska problem!

Jodå du har hört det många gånger! Den främsta orsaken till varför vi ska motivera invandring till Sverige! Ja och det är ändå sant. Även om problemet gärna omvandlas med EU som referens. I stället för Sveriges siffror. Eftersom just Sverige egentligen inte har några större problem med födelsetal. Medans EU ihop klumpat har det bra mycket värre ställt med den saken.

Men ändå! De påstår att den ökande åldern är ett stort problem. Men hur stort bekymmer är de egentligen? Ja allt som oftast så nämns inte att en orsak till stigande ålder beror faktiskt inte alls på att vi blir äldre. Utan att färre dör unga! Men då pratar vi om en rejäl samhällsvinst istället. En samhällsvinst som lustigt och helt felaktigt ger en en skevt och felaktigt negativ effekt på siffrorna. Rent mattematiskt alltså! Så frågan är egentligen finns problemet och i så fall hur stort är det? Siffror baseras ju på delvis ett direkt räknefel.

Alltså en nyfödd som slipper dö i vaggan. Ger i bästa fall en ökad ålder på 75-100år! Vilket i sin tur ensam i sifferstatistiken ger effekten av en ökad snittålder med 1-månad till 1200 personer. Effekten av en person är ändå troligen ingen större effekt. Men effekten av många! Det ger det verkliga räknefelet där plötsligt något som är bra framstår som ett problem. För vi pratar inte om en utan fakta säger att så är det siffran över att allt färre dör unga tas inte med i beräkningar. Lägger man därtill yngre människor som till exempel slipper trafikdöd genom säkrare bilar. Ja då skevar siffror iväg rejält och räknefel kan inte ses som bagatell. Utan att effekten av att färre dör unga. Ger en felaktigt bild av ett demografiskt problem.

Med detta sagt. Så tänk på att att negativa siffror även inkluderar en hel del positivt. Så frågan är egentligen exakt hur mycket äldre blir vi egentligen? Om man tar bort faktorn att färre dör unga? Ja räkna utan räknefel borde inte vara en omöjlighet i dagens moderna samhälle.

Problemet med bristande arbetskraft då?

Jodå en annan sak vi allt som oftast får höra. Är att det kommer behövas massa arbetskraft för att ta hand om alla dessa äldre i framtiden. Ja även detta är sant! Så är det ju. Ålder behöver en del vård.

Men som sagt vad som inte nämns. Är den lilla detaljen att tekniska lösningar har i alla tider medfört att det behövs allt mindre personal inom tillverkningsindustrin. Ja så är det. Även om vi just nu bedriver en politik i Sverige som mer eller mindre kommer kräva att vi återinför enkla arbeten och löner man inte kan leva på.

Så är sanningen att enkla arbeten är svåra att skapa. Ja tekniska lösningar har liksom alltid sett till att utrota enkla arbeten. Något som faktiskt är riktigt svårt att motverka. Misstänker inte ens miljöpartister vill förbjuda grävmaskiner eller robotar i framtiden så att tekniska lösningar utrotar arbeten kommer även ske i morgon. Men hur många kommer friställas från arbeten av detta? Ja svårt att veta men tekniska revolutioner får inte förbises.

Se på framtiden och vi kan lätt inse att inom nått årtionde kommer självkörande fordon minska på andelen chaufförer i rask takt. Så frågan är hur stor andel av arbetsbehovet som en åldrande befolkning “kräver” kommer inte stå redo i redan friställd personal som av andra tekniska lösningar i framtiden? Ja vi pratar arbetsföra människor där tekniken ersatt deras uppgifter som står redo ta sig nya arbetsuppgifter även arbeten en “åldrande” befolkning behöver.

Dags addera ihop siffror och få en relevant mattematik.

Så lägg ihop siffror. Alltså hur många kommer friställas på grund av tekniska lösningar? Plus hur mycket personal kommer krävas av en “åldrande” befolkning? Samt exakt hur mycket äldre blir vi? Om man räknar bort att färre dör unga? De siffrorna är svaret på om problemet är stort litet eller inte alls?

Ja en sak är helt säker! Både “personalbrist” som ålderssiffror stämmer inte på sättet man räknar idag.

Men barnafödande då?

En del av Sveriges demografiska problem inkluderar ett minskande barnafödandet är ett återkommande skrämselargument. Ja åter så är det. Frågan är deras lösning ett verklig lösning av problemet? Ja men ni ska veta att Sverige har mindre av detta problem än EU i klump.

Ändå löser man inte barnafödande genom att importerar folk! Utan just barnafödande är något man stimulerar till. En bra trygghetspolitik är vad som ger ett ökat barnafödande. Saker som samhällstrygghet genererar barnafödande. Bra bostäder som trygga arbeten även en god vård som bra barnomsorg och skolor. Ja det är lösningen på barnafödande. Enkelt trygga människor väljer föda barn. Så är det! Inget konstigt alls och även svaret till varför just Sverige och Skandinavien inte lider av samma akuta bekymmer som övriga EU.

Trygghet ger barnafödande.. Så bara för politiker att skapa trygghet så sköter sig resten själv.

Då återstår självskadebeteende eller bara ren idioti.

Så låt oss prata demografiska problem! Även de värre sådana! Japp då ser vi självorsakade stora problem. Problem skapade av rent skadliga politiska beslut! Vilka delvis säkert har sin grund i en kombinerad felaktig mattematik som ett farligt godhetsvansinne. Ett exempel på självorsakad demografiskt problem. Finns i den direkt svindyra och förkastliga gymnasium asylen..

Här pratar vi om 9000! Men hur står det till med demografin och könsfördelningen? Ja 98% män! Tänk dig hela Gnosjö kommun enbart befolkat med män. Alltså här har vi verkligen skapat oss ett bekymmer. Ja även självskapade problem är problem och stora sådana.

Göra ett icke problem av självskapat är egentligen enkelt. Först inse problemet och varför det uppstått. Sedan bara se vad problemet innebär och göra riktade insatser som minskar problemet. Är problemet en importerad könsskevhet ja då är det bara lägga om kursen och importera det saknade könet. Bara att vägra ta emot fler ekonomiska migranter som är män! Ja alltså se till att vi enbart den närmsta tiden tar emot kvinnliga flyktingar som kvotflyktingar och migranter.

Att ett land måste arbeta för att minska demografiska problem är ju en självklarhet. Så låt oss ta dessa politiska beslut som måste till. För här pratar vi om ett verkligt demografiskt problem som inte kommer mildras av tekniska lösningar eller av att färre dör unga.

Utan en direktimport av enbart män ger en skevt demografiskt verkligt problem! Som faktiskt enkelt kan lösas men även måste lösas för att inte problemet ska bli än större. Så politiker! Dags att lösa ett problem. I stället för att skapa ett! Liksom bara en enkel sak som gäller gör ert jobb. Låt oss motverka demografiska problem inte skapa dem.

Svårare är det inte.

Demografiska problem är ändå alltid enkla. Vad som behövs för att öka barnafödande i en befolkning är trygghet! Ge medborgare trygghet. Så löser resten sig själv. Politiker ska lösa problem och underlätta! Inte skapa problem och motverka befolkningen.

1 En tanke på “Demografiska problem i Sverige eller stämmer mattematiken?

  1. Stefan

    Det där med att öka trygghet och ett socialt skyddsnät som skall motivera ökat födslotal är tyvärr struntprat för de nationer som har högt eller to.m extremt högt barnafödande är de som har låga eller ens knappt existerande välfärd och trygghet.
    Ta de befolkningsgrupper som kommit till Sverige från dessa nationer så är deras barnafödande efter andra generationen lika låga som i Sverige så era kalkyler stämmer inte då ni skapat dessa utifrån en invandrarfientlig agenda.
    Således skapar ni en bild som passar in i eran politiska agenda.

Kommentarer är stängda.