Muslimska domstolar: En kvinnas vittnesmål är bara värt hälften i förhållande till en mans.

Det kallas sharia-lagar och det kommer bli vardag i Sverige också. Feministregeringar, F!-are, #metoo-are, hbtq-are och vanliga feminister, slut upp, låt detta inte växa i Sverige! Upp till kamp nu alla värdegrundssoldater!

En av många. Den här islamska domstolen i östra London dömer i skilsmässomål, arvstvister och andra affärs- och familjemål som gäller muslimer. För kvinnors del innebär det att deras vittnesmål bara är värt hälften av männens och familje- och vårdnadstvister avgörs regelmässigt till männens fördel, skriver debattörerna. Bild: Bild: SHAUN CURRY

Inom EU talas det allt oftare om juridisk pluralism. I praktiken betyder det att ett rättssystem där kvinnors vittnesmål är mindre värda får legal status, framhåller Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg.

I Storbritannien finns sedan många år ett parallellt rättsystem med i dag ett 90-tal shariadomstolar som tillåts att fatta beslut i familje- och affärsangelägenheter. Även om domarna formellt sett enbart är rådgivande, ges de legal status bland muslimer, såväl i väst som i det ursprungliga hemlandet. Imamerna får därmed ett mycket starkt inflytande.

En kvinnas vittnesmål är bara värt hälften i förhållande till en mans. Familje- och vårdnadstvister avgörs regelmässigt till männens fördel och kvinnor i haltande äktenskap är inte tillåtna att inleda en ny sexuell relation. Detta är några av de oönskade konsekvenserna av en mångkulturell ideologi, som myndigheter verkar för också i Sverige.

Läs mer här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •