Allt fler grundskollärare utsätts för hot och våld

| 20 oktober, 2018

62 procent av grundskollärarna har utsatts för hot och våld i sin yrkesutövning. Det framgår av en undersökning som Framtidens Karriär – Grundskollärare genomfört bland ett slumpmässigt urval lärare.

Siffrorna är skrämmande. Anmärkningsvärt är att skolledning och staten inte gör mer för att förebygga hot och våld mot lärare.

Skolor med en bra ledning, väl utbyggd elevhälsovård och ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete bör till stor del kunna förebygga förekomsten av hot och våld mot lärare.

Alla händelser som inkluderar hot och våld måste anmälas, annars riskerar skolan att antalet incidenter ökar. Det är anmärkningsvärt att anhöriga till elever står för 30 procent av incidenterna.

Undersökningsresultatet bekräftar vad tidigare undersökningar om hot och våld mot lärare visat, nämligen att förekomsten av hot och våld har ökat de senaste åren.

Att många lärare utsätts för hot och våld indikerar att alltför många elever mår dåligt.

Arbetsmiljöverkets senaste kartläggning visar att arbetsmiljöarbetet uppvisar brister på nio av tio skolor. Lärares signaler om hot och våld eller att extra resurser behöver sättas in måste tas på allvar av skolledning och staten.

Artikeln är nedkortad och finns i sin helhet här:  http://lararkarriar.se/grundskola/artikel/allt-fler-grundskollarare-utsatts-for-hot-och-vald