En migga: ”Nog för att ett slitsamt liv kan få en att åldras i förtid, men här går det inte att bortse från att de uppenbart inte var barn när de kom till Sverige.”

| 20 oktober, 2018

En migga skriver:

Debatten är så polariserad, särskilt när det gäller de afghanska så kallade ensamkommande männen. Både i traditionell media och såklart även i sociala medier.

Å ena sidan har vi de som skriker: ”Alla ljuger om sin ålder. Varför skickas de inte till Iran? Det pågår inget krig i Afghanistan!”

Och å andra sidan har vi de som är övertygade om att ingen som uppgett att han var barn ljög. Att alla som säger sig vara ensamma i världen är det och att det innebär en säker död att sätta foten i Afghanistan.

Jag upplever båda sidor som lika faktaresistenta.

Som ett exempel kan nämnas Svenska Dagbladets granskning av de medicinska åldersbedömningarna. Motsätter mig inte alls en granskning av metoderna, men det känns som reportern (Negra Efendic) hamnar lite fel. Jag såg häromdagen att hon, apropå sina nya upptäckter, twittrade något i stil med att ”Migrationsverket har fattat tusentals beslut på felaktigt underlag.” Många har reagerat på detta och tror faktiskt på att Migrationsverket fattat en massa felaktiga beslut om utvisning för personer som skulle kunna vara under 18. 

Man verkar inte tänka på att det fortfarande är den asylsökande som har bevisbördan för att göra sin ålder sannolik och trovärdig. Dessutom är det feltänkt att alla som skrivits upp till 18 år lika gärna skulle kunna vara 17,5 år på grund av att det eventuellt är då knäleden mognar klart.

Jag har sett ett fåtal fall där jag spontant skulle säga att personen är mellan 16-18 år. I många av de ärenden där uppskrivning skett efter medicinsk åldersbedömning går det dock med relativt stor säkerhet att säga att de högst sannolikt var minst 20 år när de kom 2015. I bland faktiskt närmare 30-35 år gamla. På grund av den kaotiska situationen som rådde hösten 2015 skrevs ytterst få sökande upp i ålder direkt. Även om de uppenbart var över 18. Det fanns i de flesta fall helt enkelt inte tid, i kombination med ny personal som kanske inte heller ”vågade”. 

Dessa personer (OBS! Självfallet inte alla) som kom 2015 och sa att de var 15-16 år kan man alltså se hade djupa fåror i pannan och ansiktet när man tittar på fotografierna som togs i samband med ansökan. Nog för att ett slitsamt liv kan få en att åldras i förtid, men här går det inte att bortse från att de uppenbart inte var barn när de kom till Sverige

Och nu får de uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet! Medan personer, kanske från andra krigshärdar, som varit ärliga inte ges denna chans. Jag tycker det är osmakligt. 

Läs kommentaren och mer här…

Merit Wager