Hjärnkirurg opererade patient fel fem gånger.

| 20 oktober, 2018

Det skryts om att svensk sjukvård är den bästa i världen.
Men när man läser om detta så frågar jag mig verkligen om den är det?
När man läser om en kirurg som skulle operera en patient under 18 år som skulle byta ut en tryckavlastade shunt i huvudet och att samma kirurg fick operera om samma patient fem gånger utan att lyckas placera shunten på rätt plats.
Patientens föräldrar önskade under perioden för de många operationerna att få utföra den på ett annat sjukhus men fick till svar att det inte fanns tillräcklig bemanning under sommaren.

Först vid den sjätte operationen med en annan kirurg så blev shunten, den tryckavlastande kateter som är placerad i hjärnan för att fungera som en förbindelse mellan blodkärl, placerad på rätt ställe.
Vid den sjätte operationen var det inte bara en ny kirurg utan då användes även en neuro-navigations-teknik, ett datorbaserat navigationssystem för styrning av instrument i förhållande till patientens anatomi.

Alla dessa operationer resulterade i att patienten fick ett flertal hjärnblödningar, patienten fick också psykiska besvär och strålning från ett tiotal röntgenundersökningar.
IVO kritiserar nu kirurgen som gjorde de fem första operationerna och menar att patienten inte fått ”en sakkunnig hälso- och sjukvård.”
Men det står inget om kirurgen fått behålla sin legitimation eller om den blivit av med sitt arbete.
Sedan operationerna av den berörda patienten har man infört en ny rutin som innebär att man använder neuro-navigering vid liknande ingrepp.

Så nu är frågan om verkligen Sverige har den bästa sjukvården i världen?
Eller är det så att västvärlden sprungit om oss och att vi numera ligger i mellanskiktet angående sjukhusvård?
För det kommer fler och fler rapporter och vittnesmål om hur det ser ut i den svenska sjukvården, om hur patienter får vänta på behandlingar tills det är för sent eller att de hunnit dö innan de fått någon sådan.
Där kommer vittnesmål i hur vårdtrycket resulterar i att patienter får vård i dagrum, personalrum korridorer som matsalar på vissa sjukhus.
Då frågar man sig om Sverige har världens bästa vård.

Den ovanstående händelsen inträffade förra året men det är först nu som IVO:s kritik kommer.

https://www.svt.se/…/kirurg-opererade-barns-hjarna-fem-gang…
https://www.aftonbladet.se/…/kirurg-kritiseras–opererade-f…
http://www.blt.se/…/kirurg-kritiseras-opererade-fel-fem-ga…/
https://www.norran.se/…/kirurg-kritiseras-opererade-fel-fe…/
https://omni.se/hjarnkirurg-opererade-patient-fel…/a/P3J5V7…