Svensk politik som dokusåpa

| 20 oktober, 2018

POLITIKEN ÄR DÅLIG MEN UNDERHÅLLNINGSVÄRDET ÄR STORT. Svensk politik i allmänhet, och regeringsbildningen i synnerhet, börjar uppvisa allt större likheter med en dokusåpa. Och precis som i en dokusåpa är det inte egentligen deltagarna som styr handlingen, utan regissörerna. De spelar elegant på politikernas känslor och deras vilja att signalera att de är goda människor. Det är först när vi förstår deras roll som vi kan förstå det politiska klimatet, skriver David Eberhard i Smedjan.

Läs krönikan här…