Åsikter smittar

| 31 oktober, 2018

Sedan fyra dagar tillbaka har jag tillsammans med Jan Ove Malmis skrivit om SSU Hässleholm och Skånes vidrigheter. Omar Al-Ganas, ordförande i Hässleholm tvingades helt nyligen frånsäga sig sina uppdrag på grund av antisemitiska uttalanden i sociala medier.

 

Vi skrev senast igår ett inlägg där vi plockade fram bildbevis för att SSU Skåne styrs av islamister och om hur det avspeglade sig i deras vidriga värdegrund. Men vi påpekade också att det var bra att S ordförande i Malmö Joakim Sandell, reagerade starkt på de uppgifter som kommit fram.

Min skrivarkollega Jan Ove Malmis var inte lika entusiastisk som jag var över att det tycktes i alla fall finnas en person inom S Malmö som reagerade. Malmis muttrade något om att det är klart han vetat om, men det kan han ju inte säga, eller hur? Jag skulle ha lyssnat på Malmis.

Under morgonen har vi fått flera PM om att samma sak händer i andra socialdemokratiska ungdomsförbund: “Vi har samma problem i (…) vill bara att ni ska veta, snälla skriv inte vilket”. “Bra att ni tar upp det. Det finns fler av oss känner olust”. “SSU- (…) är det samma skit med. Moderpartiet vet, men de skiter i det.”

Och så läser vi att Kvällsposten kommit över flera interna rapporter som visar att S i Malmö (Joakim Sandell) och även partidistriktet i Skåne vid upprepade tillfällen larmats om vad som pågick. Sandell visste alltså men valde att ljuga för pressen. En inte helt ovanlig åtgärd när det kommer till dagens socialdemokrater, tyvärr.

Ungdomsförbund må generellt uppvisa en omognad just därför att de är förbund där ungdomar engagerar sig, men de är samtidigt morgondagens ledare. Om socialdemokraterna, som redan har stora problem att stöta sig med sin väljargrupp, också har ungdomsförbund vars ordförande uttrycker sig antisemitiskt och homofobiskt är det mycket illa. Ungdomsförbunden är nämligen den viktigaste aktören bland ungdomar.

Det är ungdomsförbunden som når de unga. Har man då en värdegrund som SSU Skåne/Hässleholm som anser att homosexuella är jämförbara med djur och att deras blod är så smutsigt att de måste sättas i sexuell karantän innan de kan donera blod, så kommer den “värdegrunden” smittas vidare. Samma sak gäller för SSU Hässleholm, som haft en ordförande, som uttryckt sig antisemitiskt och som har nära kopplingar med radikala islamister som han öppet “gillar” på sin FB-sida.

I nämnda SSU distrikt har det som uppdagats gjort allvarlig skada bland aktiva medlemmar men kanske framför allt hela arbetarrörelsen. “Det handlar inte om en politisk konflikt mellan två parter. Politisk debatt har det varit väldigt lite av. Utan om att ett gäng unga män (och ett par kvinnor), flera av dem tio år äldre än de flesta aktiva, haft som enda fokus att försöka avsätta distriktsstyrelsen och välja en ledning bestående av sig själva”. Det handlar alltså om företrädesvis om äldre killar som har en helt annan agenda än att bedriva socialdemokratisk politik. Man har också medvetet velat skapat kaos, oro och rädsla.

När SR:s Studio 1 på tisdagen uppmärksammade Kvällspostens avslöjande sa SSU:s ordförande Philip Botström att han uppmanat samtliga personer att lämna sina uppdrag med omedelbar verkan. Han sa också att falangstriden inte handlade om att det fanns olika syn kring kvinnors rättigheter, demokrati eller hbtq-personer. Detta sa han alltså trots att han själv närvarade vid samma årsmöte där den aggressiva falangen av äldre killar uttryckte sina homofobiska åsikter. Om alla ska lämna, som Philip säger, så borde det rimligen inkludera även honom själv.
https://www.expressen.se/…/internrapport-s-kande-till-extr…/

Vi vet inte längre vad vi ska skriva: Snälla sossar, både på riks- och ungdomsnivå, erkänn att ni i er iver att blidka en viss väljargrupp samt i er iver att utge er för att vara tolerant mot alla minoritetsgrupper har misslyckats just därför att ni valt att samarbeta med flera aktörer som inte är toleranta. Ni har blivit så toleranta att ni tolererar de intoleranta.

Det går inte att ta itu med vare sig homofobiska åsikter eller antisemitismen inom S så länge man har ledare som själva använder sig av ett tveksamt språkbruk eller rör sig i tveksamma sammanhang.

Om en socialdemokrat gång på gång uttrycker sig på ett sätt som är kränkande mot judar, eller pekar ut judar som en på något sätt skadlig grupp, så som dåvarande SSU ordföranden för Rosengård Adrian Kaba gjorde, borde rimligen S begripit att man hade en aktiv antisemit inom partiet. I en ökänd ledare talade om Kaba om en ”judisk-europeisk högerexremistisk sammansvärjning”. Kaba skrev ledartexter i egenskap av ersättare i Tro och Solidaritets förbundsstyrelse.
https://www.dagen.se/ssu-ledare-i-malmo-utpekas-som-antisem…
https://ledarsidorna.se/…/adrian-kaba-och-nycklarna-till-r…/

Peter Weiderud som då var förbundsordförande för Socialdemokrater för Tro och solidaritet samtalade med Adrian Kaba och kallade det hela “en olycklig formulering”. Weidrup menade att Kaba hade förstått att man inte kan uttrycka sig så. Nej det kan man inte, men att säga så hjälper ju inte. Det är åsikterna som är problemet. Kaba stod fast vid sin åsikt om att Counterjihadrörelsen har en “sionistisk ideologi”. Och Weidrup stod fast vid sin åsikt om Kaba, att: “Han är en klok och bra person som gjort ett misstag. Jag kan inte se att det kan ha några konsekvenser för hans övriga uppdrag”, sa Peter Weiderud.
https://www.dagen.se/ssu-ledare-i-malmo-utpekas-som-antisem…

Om de Socialdemokratiska ledarna (Stefan Löfven, Margot Wallström m.fl.) uttrycker sig tveksamt och “olyckligt” så sänder de också ut väldigt tydliga signaler till vad deras ungdomsförbund ska “tycka”. Men att ha någon slags förhoppning om att Socialdemokraterna någon gång kommer stå upp för att det faktiskt ser ut så här inom S, det har vi inte. Det bästa vore förstås att det rensades rejält både högt och lågt, men då skulle det inte bli många socialdemokrater kvar, knappt så en styrelse ens skulle kunna bildas.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •