Boström: Aftonbladets tusenårskamp mot ondskan

| 31 oktober, 2018

Håkan Boström skriver i GP:s ledarkrönika idag om Aftonbladet och speciellt Anders Lindbergs tusenårskamp mot ondskan. Om hur Lindberg och andra kulturradikaler ägnar sig åt att beröva vanliga människor känslan att vara hemma i världen. Att ta saker för givna. Den kognitiva trygghet som är en förutsättning för att inte vara beroende av makten. Om hur Lindberg går till attack mot alla som vill på något vis kritiserar makten eller ifrågasätter den officiella sanningen och säger att det är bara ryska troll och högerextremister som tycker annorlunda. Brunsmetningen är legio.

Har man rätt till en plats i världen där man känner sig hemma? Där man känner igen sig i kulturen, värderingarna och människors sätt att vara?
Har man rentav rätt att känna stolthet över det land man fötts in i eller rotat sig i som invandrad?
Har man till och med rätt att känna tacksamhet till föräldragenerationen, till alla de generationer som byggt och försvarat det här landet?

Nej, det har du inte! Skämmes, lilla människa! Aftonbladets politiske chefredaktör, Anders Lindberg, hävdar i en bombastisk söndagsledare (28/10) att alla former av nationalism är av ondo. Nationalism är krig! Nationalism är blodbad, bomber och etnisk rensning! Ska man tro honom är barnen som viftar med norska flaggor på 17 maj potentiella Breivikar allihopa. Han är en skicklig propagandist, Lindberg. Han vet att ”de stora lögnerna” går hem.

På det viset fortsätter ledarkrönikan fram till sista stycket som låter så här: Den politiska religion Lindberg företräder tillåter aldrig sina tjänare att upphöra skrämmas med Djävulen. Då skulle de snabbt tappa både fotfästet och makten över medmänniskorna. Men det är nu ingen sann religion vi talar om, utan ett substitut. Och ihåligheten är svår att värja sig emot när man står där, mitt i den. Tonläget blir därefter.
Enligt mig en både roande och innehållsrik ledarkrönika som närmast föder ens skratt, för när man talar eller skriver om Lindberg så kan hans ord inte tas på allvar, för Lindberg är lika sjuk som Arnstad, han ser precis som honom nazistiska spöken överallt.

http://www.gp.se/ledare/bostr%C3%B6m-aftonbladets-tusen%C3%A5rskamp-mot-ondskan-1.10262637?fbclid=IwAR3f_FoW17yEtZVYC0LX7n_Frw4E9SruhZ_tlGYViXRZvpzltFOkUDiL8vg

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •