Carolin Dahlman. Ledarkrönika: Inte ”grumligt” eller rasistiskt att vräka den som har misskött sig

| 31 oktober, 2018

Det är tvärtom glasklart att alla ska behandlas lika, oavsett hudfärg eller religion.

I Lund har en romsk förening fått hyra ett hus i över tio år. Enligt hyresavtalet skulle man sköta underhåll, men då tekniska förvaltningen insett att föreningen låtit huset förfalla sades kontraktet upp. Dessutom hade en av medlemmarna folkbokfört sig på adressen, trots att lokalen inte får användas som bostad enligt bygglov och detaljplan.

Trots detta beslutade den rödgröna politiska majoriteten att föreningen skulle få köpa huset för 700 000 kronor – långt under marknadsvärde – samt slippa skadestånd.

Läs ledarkrönikan här…

Carolin Dahlman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •