De som inte sjunger med i klimatkören brännmärks

| 31 oktober, 2018

På Expressen debatt skriver idag den pensionerade vetenskapsjournalisten Lena Carlsson att de som inte sjunger med i klimatkören brännmärks.
Att klimatdebatten är ensidig i medierna har nog de flesta redan märkt, och likadant att många medier vinklar klimatinslagen. Så gjorde SVT när de presenterade IPCC:s rapport om konsekvenserna av en global uppvärmning på 1,5 grad, det gjorde de till dramatiska filmbilder från Monrovia i Liberia. Där finns stora problem med kusterosion, vilket lett till att bebyggda områden hamnat i havet.

Tittarna gavs intrycket att den globala uppvärmningen och en stigande havsnivå är orsaken. Ingenting nämndes om att fattiga människor i Monrovia gräver upp sanden och säljer den för att överleva, vilket starkt bidrar till erosionen.
Den 22 augusti i år rapporterade ett stort antal medier om forskningsubåten RAN. RAN ska undersöka de smältande isarna i Antarktis för att få svar på om modellerna stämmer eller inte. I samband med jungfruturen intervjuades Anna Wåhlin, nybliven professor i oceanografi vid Göteborgs universitet. I TV4:s sändning förklarade Anna Wåhlin att hon inte är bekymrad för klimatförändringarna, eftersom den vattenståndsökning vi ser i dag är normal och densamma som vi haft de senaste 10 000 åren.

När SVT:s Rapport sände intervjun med Anna Wåhlin fanns hennes uttalanden om havsnivån inte med. Jag har inte heller sett dessa uttalanden återgivna någon annanstans än i TV4.
Den 2 september i år hade Johan Rockström med flera en debattartikel i DN om klimatet. I artikeln hävdas att vi befinner oss i en akut klimatkris, som kräver en mobilisering som om vi hotats av krig. Johan Rockström är en opinionsbildare som uppträder flitigt i medierna. Han är agronom, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och verkar vara en stor auktoritet bland journalister. Bland övriga undertecknare till debattartikeln finns diverse opinionsbildare. Två personer har intressen i vindkraftsindustrin.

I debattartikeln hänvisas till en studie skriven av bland andra Johan Rockström, och som publicerades i den vetenskapliga tidskriften PNAS i somras. Där varnas för Hothouse earth, ett tillstånd där jorden kan vara på väg mot en katastrof. Författarna spekulerar i att en uppvärmning över två grader skulle kunna sätta i gång en kaskad av effekter som är oåterkalleliga. Då upphör istiderna, det blir bara varmare och stora delar av jorden blir obeboeliga. Studien om Hothouse earth blev mycket omtalad i media. Eftersom dess slutsatser är så uppseendeväckande vore det rimligt att låta någon annan forskare ge sin syn. Men det gjordes inte någon gång av de medier som intervjuade Rockström, så vitt jag vet.

Lennart Bengtsson är en välmeriterad internationellt känd svensk klimatforskare, som bland annat varit föreståndare för Max Planck-Institutet för meteorologi i Hamburg. Han är kritisk till studien om Hothouse earth. Lennart Bengtsson skriver i nättidningen Det Goda Samhället att studien är vetenskapligt grundlös, och han kallar den en rötmånadsrapport.
I dag pågår forskningsprojekt där politiska åsikter och personlighetsdrag hos så kallade klimatskeptiker, som ifrågasätter hotbilderna, kartläggs. Personer med avvikande åsikter misstänkliggörs och skuldbeläggs.
Men det måste gå att rapportera om viktiga miljöfrågor på ett allsidigt sätt. Annars är yttrandefriheten och demokratin i fara.

Så frågan man kan ställa sig är vad för vinning medierna har i att vinkla, mörka och ljuga för folket?
Är det så att journalistkåren själva är så politiskt involverade i Miljöpartiet, Vänsterpartiet och kanske även Centerpartiet att de med gott mod vill vilseleda svenska folket?
När sen organisationer Hothouse earth rapporterar om att jorden är på väg mot en katastrof, varför kollar då inte medierna upp sanningshalten innan de sprider sådant?
De är väldigt noga med att falska nyheter (fake news) inte ska spridas när det handlar om andra saker så varför är de inte lika noga i klimatdebatten?
Är det på grund av någon av de ovanstående frågorna?

Sen kommer vi fram till det värsta och det är att de som inte sjunger med i klimatkören blir brännmärkta som “klimatförnekare” eller att de inte tar “hotet” på allvar.
Men då kommer frågan om bara en sida får medietid att berätta, hur kan då vi medborgare säga om det är ett hot eller inte, hur kan vi ta ställning då om där förekommer något “hot” eller inte?
Och sen kan man förneka att vi har ett klimat?
Vi kan tycka en massa om det men att förneka det faller på orimlighetens gräns.

https://www.expressen.se/…/de-som-inte-sjunger-med-i-klima…/
https://frontpageafricaonline.com/…/illegal-sand-mining-ru…/
https://www.tv4.se/…/svensk-obemannad-ub%C3%A5t-mot-antarkt…
https://www.dn.se/…/den-akuta-klimatkrisen-kraver-bred-pol…/
https://www.jamtkraft.se/…/foretagsfak…/jamtkraft-i-siffror/
http://www.pnas.org/content/115/33/8252
https://detgodasamhallet.com/2018/08/10/i-rotmanaden/
https://www.sciencedirect.com/…/ar…/pii/B9780128096659097627
https://www.chalmers.se/…/Klimatf%C3%B6rnekelse-starkt-kopp…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •