Thomas Gür: SSU:s uttalanden är helt absurda.

| 31 oktober, 2018

Notera detta:

“Hur länge har förbundet känt till konflikten i Skåne?
SSU-förbundet känner till att det funnits person- och organisatoriska konflikter som legat till grunden för den situation som råder i SSU Skåne. Förbundet har däremot inte haft kännedom om att det förekommit enskilda medlemmar som uttryckt åsikter som kraftigt går emot våra värderingar.

Hur har ni agerat för att lösa situationen?
SSU-förbundet har under flera år arbetat för att hjälpa till att lösa de person- och organisatoriska konflikter som ligger till grund för den situation som råder. Detta har gjorts genom samtal mellan SSU Skåne, SSU-förbundet och Skånes partidistrikt. Det har gjorts genom individuella samtal med berörda personer, framtagande av handlingsplaner som även har följts upp. Vi har fram tills nu haft en tilltro till den processen, men utifrån de nya uppgifter som nu framkommit så har den processen nått vägs ände. Därför har SSU:s förbundsstyrelse tagit beslut om att vidta kraftfulla åtgärder för att få bukt med konflikterna.

Vilka är de nya uppgifterna som framkommit?
Att regionala företrädare har uttryck åsikter och agerat på ett sätt som strider mot SSU:s värderingar.”

Min kommentar:
SSU har alltså “under flera år arbetat för att hjälpa till att lösa de person- och organisatoriska konflikter som ligger till grund för den situation som råder. Detta har gjorts genom samtal mellan SSU Skåne, SSU-förbundet och Skånes partidistrikt. Det har gjorts genom individuella samtal med berörda personer, framtagande av handlingsplaner som även har följts upp”. N

Men under hela den tiden, flera år med samtal med distrikten och individuella samtal och handlingsplaner som framtagits , det som kallas för “konflikterna”, har man inte fått kännedom om att “företrädare har uttryck åsikter och agerat på ett sätt som strider mot SSU:s värderingar”.

Vem kan någonsin tro att under alla de år som konflikterna pågått att de olika stridande falangerna och de individer som tillhör dem, inte skulle ha informerat SSU:s ledning om vilka åsikter och ageranden de olika parterna kommit att manifestera?

Vilken trovärdighet har en förklaring som denna?

Thomas Gür

Läs Uttalandet här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •