Hanif Bali: Hederskultur till salu för 1249:-

Stadium kallar sina burkinis för ”Modesty Suit”.
Ärbarhetsdräkt, sedlighetsdräkt, blygsamhetsdräkt, beskedlighetsdräkt.

Inom ”modesty culture” eller ”sedlighetskulturen” återfinns jungfrun, den dygdiga ärbara sedliga blygsamma skylda kvinnan – och hennes motsats är den exponerade självständiga ”horan” som med sina val drar skam över familjen.

Det är inte en slump att bärare av dessa värderingar kallar moderna tjejer för ”horor”. Det är deras benämning på svenska och invandrade tjejer som vägrar vara den blygsamma dygdiga jungfrun.

Varje gång en tjej växer upp med dessa värderingar och väljer att bära slöja för att vara anständig – så växer även det upp en bror som lär sig att tjejer utan slöja är oanständiga. ”Horor” som duger till kortvariga sexuella relationer – men när det är dags för äktenskap så är det ”anständiga” jungfrur från hemlandet som gäller.

När Stadium kallar sin burkini för anständighetsdräkt så kallar de er andra för oanständiga.

Hederskultur till salu för 1249:-

Hanif Bali

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Henrik Lilja Rönnquist

Redaktör och Art Director för PS