Ett enat och starkt folk mår bra.

Vilka är Socialdemokraterna egentligen? Under de veckor som den fundamentalistiska falangen spytt galla över och haft åsikter om homosexuella och haft radkiala predikanter som entonigt mässat att den enda läran är islamsk. Så långt den gamla politiken som en gång byggt upp Sverige och som vilat på sammanhållning, allas lika värde, demokrati och en vilja att svetsa ihop svenskarna i kampen för ett rättvist samhälle. Ett enat och starkt folk mår bra.

För dagens socialdemokrater måste det här kännas märkligt. Politikens innehåll reduceras allt oftare till att passa partiets nya väljarbas som ständigt och jämt biter tillbaka.

Det är inte konstigt att Socialdemokraterna byter väljare för att försöka vinna riksdagsmajoritet i ett land där arbetarklassen alltmer sviker. Diskussionen internt landade förmodligen i att valmanskåren måste breddas och då tvingas man anpassa sig till de som från dag ett ställt krav på anpassning av svensk kultur till deras. Kraven har lett till en nedtoning eller snarare anpassning av den tidigare viktiga värdegrunden: Klasskampen, kvinnors fri- och rättigheter, en likvärdig skola som ska passa all, samhällelig trygghet och en väl fungerande poliskår.

Socialdemokraterna är idag ett splittrat parti. Den politik som tidigare varit riktad mot folket har omformats till okännlighet, t.ex. “folkhemmet” och “för arbetarklassen” till “värdegrunden”, och landet med störst “humanitet”. Partiet har givit efter för så många kompromisser att man tvingats stå i spagat och folk känner inte längre igen partiet. Och om SSU Skåne/Helsingborg är morgondagens socialdemokratiska ledare vet vi vad det är för parti vi kommer att ha att göra med i framtiden.

Det handlar därför mycket om vad S gör nu Vilka åtgärder som krävs och måste vidtas. En nya valtaktik kräver förändring. Samhället är inte längre det samhälle som en gång Per Albin Hansson förvaltade.

Det blir riktigt besvärligt när man blivit ett lotteriparti: å ena sidan fast i de gamla socialdemokratiska värdena, å andra sidan tillfredsställa en kommande generation som inte ser just de värdena som sina viktigaste mål. Men lik förbannat är reformationens tid över och man står nu inför ett paradigmskifte – igen. Svängdörren mot radikal islamismen måste reglas. Eftergifter man gjort för sin nya väljarbas måste tänkas över och göras om. Ambitionerna om ett humant Sverige måste bygga på en humanitet som gagnar hela folket. Man kan inte i populistiskt syfte förslava och överge halva väljarkåren. Gårdagens socialdemokrater ville utveckla Sverige. Socialdemokratin hade klara mål. Idag handlar det enbart om regeringsmakt där ändamålen helgar medlen. Det är inte ett sådant Sverige väljarna behöver och framförallt inte vill se.

Text: Madeleine J Lilja Rönnquist/Jan Ove Malmis

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Madeleine Lilja Rönnquist

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *