Debatten om public service kom för sent

| 27 november, 2018

SVT valde att låta debattera den nya public servicefinansieringen en vecka EFTER att riksdagen röstat om saken.

SVT VÄNTADE MED DEBATTEN TILLS RIKSDAGSOMRÖSTNINGEN VAR ÖVER. Sveriges Television väntade till en vecka efter omröstningen i riksdagen innan de tog upp frågan om den nya public service-skatten till debatt i Opinion Live. Hade SVT tagit sitt uppdrag på allvar skulle medborgarna fått insyn i frågan i god tid före omröstningen. I stället lät SVT den vara i medieskugga tills beslutet väl var fattat och finansieringen säkrad för de kommande sex åren, skriver Lars Anders Johansson i Smedjan.

Läs krönikan här…

 

Hade SVT tagit sitt uppdrag på allvar hade debatten lyfts i god tid innan den skulle behandlas i riksdagens kammare, för att medborgarna skulle få en möjlighet att bilda sig en uppfattning i frågan.”