Israelkritisk präst vill släppa in pastorer, präster och imamer våra skolor. De måste ges plats för att ge plats åt elevernas religiositet (!?)

| 27 november, 2018

Vad jag inte förstår är varför detta överhuvudtaget är fråga. Lagen är tydlig. Religon skall hållas utanför skolan. Utbildningen vid våra kommunala skolor “ska vara icke-konfessionell”. Även i fristående skolor måste undervisningen vara icke-konfessionell. I de fristående skolorna tillåts dock konfessionella inslag i utbildningen utanför själva undervisningssituationen.För egen del finner jag särskilt den sista formuleringen något svårtolkad eftersom vi har religiösa skolor vars huvudspår ÄR att påverka sina elever religiöst.
https://www.svd.se/lagen-ar-tydlig-religion-ska-hallas-utan…

ProjektSanning har exempelvis skrivit om den muslimska skolan Kunskapsljuset. Det är en skola som tvingar sina elever att be under lektionstid. Skolan hotar med haram och Allah. Flickor har under flera år blivit sexuellt trakasserade. Ett flertal av dem är också omskurna. Flickor som tar av sig slöjorna blir beordrade att ta på sig dem igen. Flickornas “utbildning” i deras religiositet, som Anna Karina Hammar, uttrycker det, tycks handla om att lära sig sin plats som kvinna, och pojkarna får lära sig om den makt de kommer ha över flickorna. Den religiösa utbildningen i Kunskapsljuset utplånar flickorna som individer, men lyfter, ger näring åt, belönar pojkarnas utveckling som just individer. För flickorna är det haram att se sig själv som en självständig individ med rätten att bestämma över sig själv och sin kropp. Det är sammanfattningsvis vad Kunskapsljuset ger plats åt när det kommer till att ge plats åt elevernas religiositet. https://projektsanning.com/…/stang-den-muslimska-…/

Förutom att vara Israelkritiker är Anna Karin Hammar också socialdemokrat – såklart – men det här, oaktat vad man tycker om sossar är en viktig fråga även för dem, fast då i meningen att de vill förbjuda de religiösa friskolorna. Hammar anser dock inte att hon går emot partilinjen, utan hon går utöver den. Hammar säger ansåg att hon delar kritiken mot friskoleidén som sådan, och vill se en gemensam skola för alla, men den skolan skall innehålla mer religion.

Rent konkret skulle det innebära att skolorna bjuder in en imam, pastor eller präst från de stora religiösa traditionerna.

Sedan ska eleverna delas upp i de traditioner där de känner sig mest hemma. Där ska få den undervisning som passar utifrån deras tro. Lite som hemspråksundervisningen. Och det är väl hela idén, om man skulle kunna tänka i termerna av att en sådan här idé skulle vara bra, faller. Om man nu ska undervisas i sin “religiositet” så borde det göras utifrån helt andra premisser. Eleverna borde istället delas upp i de traditioner de INTE tillhör. Det kan ju knappats vara skolans uppgift att hjälpa elverna finna sin existentiella förankring, utan att just utbilda i sådant de inte har stora kunskaper om.

Anna Karin Hammar tycks inte vara medveten om att islam exempelvis inte tillåter konvertiter. Vore inte det en lämplig fråga för muslimska elever att lära sig mer om? De skulle kunna utgå från konkreta och verkliga fall, så som Ali, Mohammad, Zahra, Amir, Reza, Darius, Nahid och Sahar. Åtta iranier som alla har det gemensamt att de är troende kristna, döpta och aktiva i olika församlingar i Småland. Förutom det har de ytterligare en sak gemensamt: Migrationsverket vill utvisa dem med motiveringen att de inte kunnat bevisa att de är genuint kristna. De iranska flyktingarna var kristna redan i hemlandet och också orsaken till att de flydde. De levde alltså med ett ständigt dödshot hängdes över sig. Flykten hjälpte dock inte i det avseendet. Även om de är öppna med sin trohet i Sverige så lever de under samma dödshot. https://www.dagen.se/kristna-iranier-migrationsverket-tror-…

Både Ali och Muhammad berättar att de på grund av sina muslimska namn blivit mordhotade på ett flyktingboende, där fanatiska muslimer inte kunnat acceptera att de lämnat islam. De ska enligt dem som hotar dem halshuggas, berättar Muhammad.

Anna Karin Hammar säger att hon är medveten om att förslaget är kontroversiellt eftersom hon prata om ett land där man i skolan sätter neutraliteten främst, religionskunskapen ska förmedlas neutralt och “ge god kunskap om olika traditioner. Med Hammars förslag försvinner både neutralitetsprincipen och möjligheten att lära om allas traditioner. Det tycks inte bekymra Hammar nämnvärt utan undervisningen ska syfta till erfarenhet och existentiell förankring.

Om planeten Mars vore beboelig, vore det en utmärkt plats både för Anna Karina Hammar, hennes proster, präster och imamer. Där kan de i lugn och ro grotta ner sig i sin egen tradition utan risk att någon annan dras in hennes galenskap.

https://www.dagen.se/…/anna-karin-hammar-slapp-in-trossamfu…

Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp