Journalister världen över har granskat medicintekniska högrisksimplantat, 1,7 miljoner skadade och 83 000 döda av dessa implantaten.

| 27 november, 2018

Har skrivit om medicintekniska implantat nu några dagar när jag sent i gårkväll kom till att läsa denna artikel som SVT publicerat. Det visar sig att det inte bara är i Sverige som där är problem med dessa implantat utan detta är något som finns runt om i världen.
250 journalister har gått samman för att granska medicintekniska högrisksimplantat världen över.
Siffrorna som presenteras i artikeln är skrämmande, det visar sig att världen över så handlar om 1,7 miljoner rapporter om skador som orsakats av otillbörliga medicintekniska implantat. Inte nog med det, det rapporteras också om nästan 83 000 dödsfall.

SVT:s medicinreporter Josefin Lennen Merckx berättar: “Ett exempel är att nästan en halv miljon människor fick höftproteser inopererade med metall mot metall innan de återkallades. Problemet med dessa var att de läckte metallpartiklar, tungmetallerna krom och kobolt, vilket kan leda till svåra cystor och vara mycket smärtsamt. Det kan också leda till att benet kring höftleden bryts ned.”
Lennen Merckx menar att det krävs mer studier innan det släpps ut nya implantat samt att granskningsföretagen blir mindre intresserade av att tjäna pengar och godkänna snabbt och mer intresserade av att värna om patientsäkerheten.

Hon säger också: “Våga var besvärlig som patient, ställ frågor om produkten, om hur den har blivit testad. Det är inte alltid så att den senaste produkten på marknaden är bäst, ibland är det bättre att satsa på ett välbeprövat, säkert kort.
Man kan inte annat än hålla med Lennen Merckx i det hon framför här i artikeln, men där är ett krux i det hon framför.
Ofta så är patienterna i så dåligt skick när de står inför valet och de har inte kraften eller orken att säga emot läkarnas ordinationer.
De har kanske heller inget val?

De kan välja mellan operation eller smärta, operation eller döden. Så det hon säger till sist är nog välment men det hon glömmer här är att det handlar om patienter som är mycket utsatta och som i många fall inte har mycket att välja på.
Samtidigt som dessa patienter är den svagaste gruppen och i många fall den gruppen som har minst vetskap om de olika medicintekniska alternativen.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-berattar-svt-s-reporter-om-det-stora-avslojandet-om-farlig-medicinteknik?fbclid=IwAR1dbK6-0uDQRPSyA8s8ax7YwtB5ILVqych5Rlq09P-A3Y9Bdp5Vg23fmkc