Lars Vilks. 2689: Det naturligt museala

| 30 november, 2018

Peter Kadhammar får ett postkolonialt utbrott när han kommenterar händelsen med den dödade missionären på Norra Sentinel. Ursprungsbefolkning skyddas alltså och de flesta bedömare menar att vad de gjorde var rätt (Aftonbladet).

Saken är dock mer komplicerad än hur sympatierna faller i detta omedelbara fall. Kadhammar varnar för den vite mannen som om denne vore den enda som har ägnat sig åt utrotning och massmord. Att detta beteende tycks vara universellt nämner han inte. För frågan är var godheten finns. Kadhammar skriver ideologiskt och då blir det en uppdelning i de goda och de onda – och till detta har vi i vårt nu nått efter alla bemödanden genom årtusenden. Ofrånkomligt att han ändå sitter fast i den västerländska förträffligheten vars senaste tillskott är den inkluderande relativismen. Men om allting är lika bra hur kan det då vara att den vite mannen inte når upp till denna standard? Och att den vite mannen har presterat den lösning som gärna framställs som slutgiltig, de goda vita männen och deras goda ideologi.

Även ursprungsbefolkningen på Norra Sentinel är en problematisk historia. I Rousseaus anda kan man framkasta tillbaka till naturen och se dessa varelser som ett ideal eller åtminstone på samma nivå som vår egen kultursfär. Men det blir besvärande eftersom man kan misstänka att de inte lever upp till de normer som ovillkorligen råder. Man skall vara inkluderande, man skall verka för jämställdhet, motarbeta det patriarkala samhället och granska maktstrukturer. Vidare skall man verka för barnens rättigheter, yttrandefrihet, antirasism osv. Det torde vara självklart att detta stamsamhälle inte kan leva upp till våra självklara förväntningar. Deras existens blir därför en nedsättande människosyn, An antropologiska eller zoologiska skäl vill vi gärna ha denna museala skapelse kvar som ett betraktningsobjekt. Som lägre stående behöver den därför inte uppfylla minimikraven för de mänskliga rättigheterna.

Lars Vilks

2689: Det naturligt museala

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •