Thomas Gür: Ja, “vi måste bli bättre på integration” som mantrat lyder och som man nu upprepar. Men hur gör vi när vi inte kommer att klara av det.

| 30 november, 2018

Vad Expressens ledarsida inte vill se, inte begriper och ta till sig är att utmaningen och problemet vi står inför hur vi skall inrätta ett samhälle där vi de facto inte klarat av integrationen.

Ja, “vi måste bli bättre på integration” som mantrat lyder och som man nu upprepar. Men hur gör vi när vi inte kommer att klara av det. (Och där också repatrieringar av invandrare är en lika stor utopi).
Om detta har jag som bekant skrivit några texter sedan ett antal år.

Expressen:
“Tyvärr finns ingen mirakelkur för integrationen. Låglönejobb behövs – men effekten skulle bli måttlig. Subventionerade anställningar har funnits länge, men arbetsgivarna har inte varit särskilt pigga på att anställa lågproduktiv arbetskraft ens när den är gratis.

Inte heller vänsterns favoritsvar – utbildning – fungerar som det var tänkt. För att gå på komvux måste man klara svenskan, och trots utbildningsplikt är det få nyanlända som pluggar. Av dem som enbart har förgymnasial utbildning är det bara 6,2 procent som ägnar sig åt vuxenstudier under etableringsfasen.

Om fler flyktingar ska kunna försörja sig själva måste fler klara SFI. Att erbjuda svenskundervisning räcker inte – krav på att lära sig svenska måste kopplas till försörjningsstöd, medborgarskap och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. ”

Jag:
2017
http://www.gp.se/le…/ett-etniskt-utanf%C3%B6rskap-1.4444695…

“I samhällsdebatten förekommer huvudsakligen två förslag att få bukt med utanförskapet. Det ena är att på olika sätt skapa enklare arbeten med lägre ingångslöner och avregleringar och få ut fler i arbete. Det andra är massiva utbildningsinsatser. Jag håller bägge förslagen för bra tankar.
Men för den som bryr sig om att skärskåda de effekter på utanförskapet som dessa förslag skulle ha, framgår med tydlighet att de omöjligen kan eliminera det stora utanförskapet. Allt talar därför och tyvärr för att vi, även med drastiskt minskad invandring, kommer att ha en mycket stor grupp, kanske uppåt en 800 000 personer, som under en generation kommer att leva i utanförskap.
Och tanken på att man på frivillig grund ska förmå dem att återvända till sina hemländer – repatriering – är enbart fromma förhoppningar.”

2018
http://www.gp.se/…/g%C3%BCr-9-5-teser-om-integration-fram-t…

https://www.youtube.com/watch?v=UH6xMv_1iRk&t=47s

Läs artikel i Expressen här…

Thomas Gür

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •