Momsbomben som kan sänka vården

| 5 december, 2018

Vill Högsta förvaltningsdomstolen, HFD att larmcentraler, vårdcentraler, läkarmottagningar och sjukhus ska stå utan läkare eller sjuksköterskor kan man fråga sig efter att ha läst dessa artiklarna?
För i en färsk dom från HFD så säger de att uthyrning av läkare från bemanningsföretag ska betrakta som en bemanningstjänst och inte en vårdtjänst och skulle därför beläggas med 25 procents moms istället för 0 procent.

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna säger om domen: “För privata vårdgivare handlar det om jättekostnader ovanpå själva kostnaden för att hyra in läkare, sjuksköterskor och så vidare. Det här innebär en stor negativ påverkan på branschen, en jättestor andel använder externa lösningar.”
Både den privata och offentligt drivna vården är beroende av att anlita konsultläkare och sjuksköterskor, samt att ibland hyra in personal.

Hon fortsätter med att säga: “Skillnaden är att offentlig vård får momskompensation av staten, medan hela momspåslaget på 25 procent stannar hos privata vårdgivare. Det är klart att det snedvrider konkurrensen.”
Hon förklarar vidare att, inom den privata vården finns massor av flexibla lösningar för att matcha toppar och dalar i verksamheten och använda sina resurser fullt ut. Många konsulter jobbar inte 100 procent på ett ställe, utan istället några timmar i veckan på flera ställen. För att använda resurserna så effektivt som möjligt, och öka specialiseringen, är det vanligt med olika underleverantörslösningar.

Och hon säger till sist: “Samarbeten har upparbetats under flera år med psykoterapeuter, läkarkonsulter, psykologer, sjukgymnaster och annan legitimerad kompetens. Det här handlar inte om att hyra in hyrläkare, utan om att anlita specialister några timmar i veckan som en del av vårderbjudandet. För oss är det självklart att detta bör tolkas som en vårdtjänst, och inte som en bemanningstjänst med 25 procents moms.”
Hon menar att det borde vara skillnad på när rena bemanningsföretag hyr ut personal och när privata vårdgivare bygger upp nära, långsiktiga samarbeten med specialister och andra vårdgivare. Att legitimerade specialistkonsulter, ofta med egen verksamhet inom vården, ska liknas vid bemanningsföretag är absurt.

Det är nästan så man tror att Vänsterpartiet har varit med om att bestämma detta, för alla vet ju att de vill ha bort alla privata aktörer inom vården, även om det kostar människoliv så är det deras önskan.
Så i min stilla undran nu så frågar jag mig själv om inte de varit inblandade i Högsta förvaltningsdomstolens dom, för inte kan man tänka sig att de som sitter där inte har mer i förstånd än att de förstår att en sådan dom kommer att ta död på den privata vårdsektorn och med det kommer att ställa många patienter utan läkarvård.
Man får bara hoppas att de som nu skrivit denna domen är några som blir utan vård och får vända sig till den allmänna sjukvården och sitta och vänta i evigheter på en läkare som inte ens är fullutbildad. Bra jobbat HFD ??

https://www.entreprenor.se/…/momsbomben-som-kan-sanka-varde…
https://www.fplus.se/momsbomben-som-kan-sanka-var…/a/l1Ry5o…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •