Lars Vilks. 2694: Aktivistiskt i konsten

| 8 december, 2018

Vi tar det igen: Allt kan vara konst om konstvärlden uppfattar något som konst eller om man helt enkelt kan tala om ett konstbeteende. Konst som politisk aktivism är naturligtvis också konst omden uppfyller de ovan givna förutsättningarna. Aktivistgruppen Center for Political Beauty skapar på så sätt konst men skillnaden gentemot politisk aktivism kan bli försumbar. Man kan klara det med att hänvisa till readymaden. Gruppens senaste projekt är att identifiera neonazister demonstranter i Chemnitz. Många komma undan men gruppen har samlat foton och namn på deltagarna. Uppgifterna har publicerat på nätet. Genom att locka demonstranterna att söka efter sitt namn kan man få fler uppgifter.

Nå, allt det är politisk aktivism, frågan är var konsten kommer in. Institutionellt gör den det eftersom gruppen marknadsför sig som konstgrupp och att t ex Artnet skriver om det som en konstnyhet. Emellertid gör den våld på flera viktiga grunddrag. Konsten är en fiktion och skapar en distans till sitt objekt. Konst bör också ha ett tolkningsutrymme för betraktaren. Detta blir svårt för PBC att uppfylla. Det är inte heller fråga om ett meningsfullt överskridande eftersom det enbart för med sig att konsten förlorar sin identitet gentemot andra verksamheter.

Man kan nog utgå ifrån att verksamheten är mest intressant som en del av den politiska vänsterrörelsen. Och eftersom det inte finns något mera viktigt än att delta i den politiska aktiviteten med korrekt värdegrund är konstvärlden inte obenägen.

Lars Vilks

2694: Aktivistiskt i konsten

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •