Hanif Bali: Förbjud kusingiften.

| 13 december, 2018

Sverige måste förbjuda kusinäktenskap om vi ska stoppa klanerna och ta tillbaka mark till rättsstaten.

Kusinäktenskap är en vanlig metod för klaner att bibehålla kontroll över blod och egendom. De senaste årens uppmärksammade tvångsäktenskap och barngiftermål har nästan samtliga rört sig om kusinäktenskap.

I Italien kan man se att maffian är som starkast där kusinäktenskap är som vanligast – södra Italien, Sicilien och Sardinien.

Det är inte en slump. Den romerska kyrkans förbud mot kusinäktenskap verkar ha haft störst effekt där man kontrollerat längst. Det var på 700-talet Påve Zackarias gav order om att kristna inte fick gifta sig om de var släkt.

Under Karl den stores tid (742-814) inkorporerades detta till kejsardömets lag. Man instiftade publika äktenskap i kyrkan istället för privata tillställningar så församlingen kunde tala ut om man hade invändningar.

Sicilien däremot var under arabiskt styre fram till 1000-talet medan södra inlandet och Sardinien var under samma period influens av ortodoxa och bysantinska riket. Dessa områden är där maffian, blodshämnd och kusinäktenskap är som mest förekommande (se kartan i kommentarsfältet)

Men då pratar vi om en förekomst på kusinäktenskap på max 3% i Västra Sicilien, 1-2% i inlandet och Sardinien. (Shulz 2017)

I Mellanöstern är förekomsten av kusinäktenskap långt vanligare – i extremerna Pakistan och Saudiarabien består mer än 50% av äktenskapen av kusingiften (Se kartan i kommentarsfältet. A.H Bittles 2009). I ett reportage från Idlib från 2017 rapporterar Rezan Al-Sayid att mer än hälften av äktenskapen är mellan första kusiner och oftast är kusinernas föräldrar kusiner med.

Barn till kusinäktenskap, enligt en brittisk studie bestående av 13.500 bebisar hade 200% större risk för födslodefekter än andra barn.

Studien undersökte pakistanska barn i England där 33% av alla födslodefekter sitt ursprung i att deras föräldrar var kusiner.

En norsk studie också gjord bland pakistanier visade att risken för allvarliga hjärnskador ökar med upp till 11 ggr jämfört med norska barn pga kusinäktenskap. Skillnaderna kunde inte förklaras med socioekonomi.

Även IQ drabbas negativt – mellan 2.5 till 10 poäng i en studie bland muslimer från Uttar Pradesh med liknande socioekonomi. Störst skillnader hittade man i delmoment som rörde matematik.

Observera att studien hittade positiv korrelation mellan kusinäktenskap och socioekonomi inom gruppen muslimer i Uttar Pradesh (man håller pengarna inom familjen och klanen).

Förekomsten av kusingiften förklarar över 50%(!) av variationen i demokrati mellan länder – Kusingiften är inte bara ett hälsoproblem – det i kombination med klaner är ett demokratiproblem.

Sveriges generösa äktenskapsinvandring bidrar till ytterligare press på barn till invandrare från klankulturer att gifta sig med sina kusiner. Inre bara behåller man kulturell sed och klanens kontroll – man lyckas få hit en släkting gratis.

I ett flertal studier visas att andelen barn i särskola har ökat markat i Sverige på senare år – ökningen består mest barn med utländsk bakgrund. Studier visar en överrepresentation på ibland upp mot 200%. (Bel Habib, 2001)

Kyrkan krossade klankulturen i Europa med förbud – något som omedvetet banade väg för demokrati och välstånd.

Detsamma i Sverige, kusinäktenskap var strikt förbjudna. Men sedan 1845 har man släppt på reglerna, då klanerna var krossade. Idag får du t.o.m i vissa fall gifta dig med ditt halvsyskon.

Så för att konkludera:
– Kusingiften upprätthåller till klankultur.
– Kusingiften korrelerar med maffia.
– Kusingiften sänker IQ.
– Kusingiften ökar barnadödligheten.
– Kusingiften ökar hjärndefekter.
– Kusingiften ökar risken för genetiska sjukdomar.
– Kusingiften är demokratihämmande.

Förbjud kusingiften.

Hanif Bali

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Henrik Lilja Rönnquist

Redaktör och Art Director för PS

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *