Det vildas lockelse

| 15 december, 2018

DÄRFÖR SLUTAR KONTAKTFÖRSÖKEN MED NATURFOLK I TRAGEDI. Det uppskattas att det fortfarande finns ett hundratal små folkgrupper på vår jord som aldrig haft kontakt med yttervärlden. En del vill upplysa dem om civilisationens eller religionens välsignelser, medan andra själva skulle vilja ansluta sig till det enkla stenålderslivet. Gemensamt är att man har svårt att förutse de tragedier som nästan alltid blir resultatet av kontaktförsök, skriver Dan Korn i Smedjan.

Läs artikel här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •