Göteborgs kommun bröt mot kommunallagen, fällda i förvaltningsrätten.

| 26 december, 2018

Göteborgs kommun fälldes i en dom från förvaltningsrätten i Göteborg då de förvägrade Sverigedemokraterna att stå med i ett yrkande/förslag om att stärka insatserna mot sexuella trakasserier på kommunala arbetsplatser i Göteborg.
Det var i december förra året som kommunstyrelsen sammanträdde och de sex partierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lade fram det förslaget.

Partierna yrkade på att kommunstyrelsen skulle besluta att stadsledningskontoret skulle ges i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att stärka insatserna mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna i kommunen. Det var bara det att SD också ville vara med på, men det vägrade de övriga partierna.
Björn Tidland säger till SVT Nyheter Väst: “De vill inte samarbeta, inte samtala eller överhuvudtaget befatta sig med oss. Det är den strategin de har.”

Björn Tidland vände sig efter detta till förvaltningsrätten, som nu gett honom rätt i en dom.
Han säger: “Det är givetvis en upprättelse för Sverigedemokraterna.”
Men föga förvånande så håller inte den avgående ordföranden i kommunstyrelsen, Ann-Sofie Hermansson Socialdemokraterna, inte med om.

Hon säger i ett mailsvar: “Det här är en tunn och spretig dom. Min tydliga bild är att rätten har landat fel och vi kommer att överklaga. Det är fullt rimligt att hantera SD-yrkandet som en del av en ordningsfråga. Jag fick ju också stöd i mitt agerande från en mycket bred majoritet. Vad rätten säger är att det ska vara möjligt för ett parti, som får majoriteten av kommunstyrelsen med sig, att fritt gå in och justera i något annat partis yrkande. Det är en konstig slutsats med rätt så allvarliga principiella konsekvenser.”

SVT Väst frågar då: “Varför bröt ni mot kommunallagen?”
På detta svarar Ann-Sofie Hermansson: “Det här är inget solklart fall. Jag menar att rättens tolkning av kommunallagen inte håller. Jag, och en bred majoritet av kommunstyrelsen, drog slutsatsen att det inte ska vara möjligt för något parti att göra en ”hostile takeover” (ett fientligt övertagande) av något annat partis yrkande. Det tycker jag ligger helt i linje med kommunallagens intentioner.”

Som sagt var föga förvånande så försöker nu Ann-Sofie Hermansson att få det som om Sverigedemokraterna försökte ta över någon annans förslag bara för att de också ville bli tillfrågade om de också stod bakom det förslaget som Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lade fram, så att det kunde visa att även Sverigedemokraterna i Göteborg inte var emot förslaget.

Men Ann-Sofie vill väl att det ska se ut som om inte Sverigedemokraterna stod bakom deras förslag så att de sedan kunde säga att SD inte stöder ökade insatserna mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna i kommunen.
Bara för att sedan kunna säga att de är sexistiska förutom alla andra skällsord hon kallar dem när hon uttalar sig.
Men som sagt var det är föga förvånande av en socialdemokrat, de har för vana att inte vara speciellt demokratiskt lagda trots att de har demokrat i sitt partinamn.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/goteborgs-kommun-brot-mot-kommunallagen?fbclid=IwAR2AlcvevkogG4Pmw24_tEeBb0nOhhDqsUhcJH97wMh9g8VWJHhl9Xt7uOY

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •