Helena Edlund: Polisen har som målsättning att 30–35 procent av de sökande ska vara födda utomlands.

| 26 december, 2018

“Vi börjar alltid med svenska, men om vi inte når fram försöker vi med deras hemspråk. Ibland när vi kommer hem till folk har de svårt att förstå varför polisen är där överhuvudtaget innan jag pratar arabiska.”

Läs här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •