Tina Sanandaji: Att 55 procent av försörjningsstöd går till flyktingar innebär inte att resten går till de med svensk ursprung…

| 28 december, 2018

Stefan Löfven förklarade 2015 att flyktinginvandring i början skulle bli en ansträngning men ”på sikt en tillgång”, och fick hälften rätt! Sydsvenskan:

”Snabb ökning av ekonomiskt bistånd till flyktinginvandrare väntas. Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd till flyktingar väntas öka markant de kommande åren. Sveriges kommuner och landsting räknar med att de nästan fördubblas fram till 2025.

De flyktingar som anlände till Sverige under 2015 och 2016 är just nu på väg ut på svensk arbetsmarknad. Som försörjning under denna fas får de etableringsersättning via Arbetsförmedlingen. Antalet som får etableringsersättning har de senaste åren ökat….

För landets kommuner, som via sina socialnämnder står för betalningen av ekonomiskt bistånd, kan detta innebära kraftigt höjda kostnader. Eftersom detta stöd regleras av lag, är också möjligheten att påverka beloppen mindre än för andra kommunala utgifter. De senaste tio åren har högkonjunktur gjort att den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd legat relativt stilla i Sverige. Däremot har den andel av biståndet som går till tidigare flyktingar ökat. Den var 37 procent år 2015, och väntas stiga till 55 procent 2025. I reda pengar handlar det om en ökning från 3,9 till 6,9 miljarder kronor, som kommunerna behöver betala”

Att 55 procent av försörjningsstöd går till flyktingar innebär inte att resten går till de med svensk ursprung, mycket går till andra sortens invandrare och deras anhöriga och barn.

6.9 miljarder är i sig inte speciellt mycket pengar, men är indirekt indikation på ännu större utgifter. Socialbidrag kombineras ofta med sjukpenning, bostadsbidrag underhållsstöd osv. Än viktigare är att vuxna utan jobb inte betalar för sin välfärd samt de massiva utgifter som uppstår för vård, pension och omsorg när de åldras.

Att vuxna lever på socialbidrag bränner ljuset i två ändar, dels genom att de tar pengar ur systemet och dels genom att de inte genererar normal skatteintäkt. De med sunt förnuft inser därför att fler socialbidragstagare inte stärker välfärdsstaten och aldrig blir lönsamt, vare sig på kort eller lång sikt.

Tino Sanandaji

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •