Youssouf nekades uppehållstillstånd – mördades dagen efter att han återvänt till Somalia

| 28 december, 2018

28-årige Youssouf fick upprepade avslag på sin ansökan om att få stanna i Sverige. Den 19 november lämnade han hustrun Hani och de små döttrarna i Västerås och återvände självmant till Somalia, med löfte om ett svenskt återvändandestöd på 30 000 kronor. Ett knappt dygn efter att han landat i Mogadishu hittades Youssouf död i ett strandområde. Enligt uppgift skjuten i nacken.

Youssouf sökte asyl i Sverige 2014 efter att ha avtjänat fängelsestraff i Frankrike där han inte vågade stanna sedan hans fall blivit känt i media. När Migrationsverket försökte återföra honom till Frankrike höll han sig borta och sökte senare asyl igen.

Från avslagsbeslutet från Migrationsverket, daterat 20 oktober 2017  framgår att Youssouf under de sena tonåren var pirat i Somalia och hade medverkat i en liga som stoppat en båt, fört bort och spärrat in två personer samt utkrävt lösensumma. 2008 togs han till fånga av franska militären, fördes till Frankrike och dömdes till fyra och ett halvt års fängelse.

Migrationsverket har inte ansett att det funnits en hotbild mot honom i Somalia och såg inga flyktingskäl eftersom säkerheten i Puntland bedömts var stabil.

Det var framförallt Youssoufs gamla brott som gjorde att han fick avslag. Migrationsverket skriver att piratverksamheten som han avtjänat straff för i Frankrike är ”synnerligen allvarlig brottslighet”. ”Av sådan karaktär att den i sig utgör ett hot mot grundläggande samhällsintressen”.

I avslagsbeslutet från 2017 föreslår Migrationsverket hur Youssouf kan flyga till staden Hargeysa och därifrån ta landvägen till sin hemprovins.

Youssouf har begått brottslig verksamhet i Somalia. Han har varit medlem i en piratliga som bordar båtar och tar besättningar som gisslan. Pirater är kända för att vara brutala och inte sällan dödas gisslan. Migrationsverket har fattat rätt beslut.

Källa (bakom betalvägg): https://www.vlt.se/artikel/vasteras-kommun/youssouf-nekades-uppehallstillstand-mordades-dagen-efter-att-han-atervant 
Bild: Public domain

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •