Hanif Bali. Tips till myndighetschefer:

| 30 december, 2018

Tänker du skriva om historien så får du först se till att historien inte är sparad på internet. För internet glömmer inte.


Att en myndighetschef skriver en debattartikel där hon smetar ”nättroll” på en Ebba Bush Thor är bevis nog för hennes tes om myndighetsvänstern.

Detta träsk av rödgrönt utnämnda ”rättänkare” behöver åtgärdas – tyvärr har svensk borgerlighet i regeringsställning varit allt för servil gentemot socialdemokratins utnämningar.

Denna bror duktig attityd är en delförklaring till att borgerligheten då och då vinner val – men aldrig makten.

Hanif Bali

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •