Jenny Sonesson: Barnomsorg är en ödesfråga för EU

| 31 december, 2018

I EU-länder där barnafödandet är lågt förvärvsarbetar kvinnor mindre. I medlemsstater där det finns utbyggd barnomsorg och kvinnors sysselsättning är hög föds fler barn.

Jenny Sonesson

Läs krönikan här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •