Lars Vilks. 2706: våra bästa estradörer

| 31 december, 2018

I våra vanligaste långkörardebatter behöver metamorfosisk förnyelse inte saknas. Tiggeridebatten har t ex hamnat på yttrandefrihetensbord. Att avvisa tiggeriet står i strid med yttrandefriheten menar en skribent i SDS. Liknande tankegångar kan man höra ibland: Att hindra graffitimålare att måla på godtyckliga husfasader är ett fall för yttrandefriheten. Eller för den delen kan Nimisbyggaren känna sig kränkt i sin rätt till det fria ordet (eller fria brädan). Däremot kan man genom yttrandefriheten tala för sin sak. Det är också möjligt att det rör sig om en gest eller en handling av symboliskt slag. Genomför man den ”på riktigt”, och om detta inte är tillåtet, hjälper det dock inte med yttrandefrihet.

Henrik Arnstad.

En gestalt som vi må vårda väl är Henrik Arnstad. Sällan har någon kunnat skapa så mycket vass underhållning som denne uppföljare av Monty Python. En viss avmattning i de mest extravaganta inslagen har tyvärr kunnat konstateras men nu har han åter beträtt tiljan. Han tar sig an svenskheten och Busch Thor på ett intagande sätt genom att kräva räfst och rättarting. Till våra bästa komedianter får man också räkna Helle Klein som likaledes visar upp en stormande furor i samma ämne (Nyheter idag).

Lars Vilks

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •