Ann Heberlein: Om intellektuell hederlighet och rätten att byta åsikt

| 2 januari, 2019

För många år sedan lyssnade jag på en radiointervju med Jan Myrdal. Han lät påtagligt nöjd med sig själv när han frankt meddelade att han inte ändrat åsikt sedan han var tonåring. Det har jag. Många gånger. Min erfarenhet är att fler människor liknar mig än Jan Myrdal i det avseendet – vi byter åsikt, ändrar oss, omprövar tidigare ståndpunkter och reviderar uppfattningar. Tack och lov, tycker jag, inte minst när jag drar mig till minnes de ofta tvärsäkra, sällan väl underbyggda och tämligen onyanserade åsikter och uppfattningar jag hyste i tjugoårsåldern. Livet, människor vi möter, erfarenheter vi gör, samtal vi har och böcker vi läser tvingar oss att ändra uppfattning, åsikt, ja ibland livsstil.

Ann Heberlein

Läs artikeln här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •