Ronnebybröderna kan inte utvisas – fortsätter att begå brott – nu inne på 15:e året

| 5 januari, 2019

Båda bröderna har vid upprepade tillfällen fått avslag på ansökningar om uppehållstillstånd. En är fängslad och den andra sitter i häkte på obestämd tid. Utvisningar går inte att genomföra – men rivs heller inte upp.

Bröderna har i dag vistats i Sverige i 14 år, men saknar uppehållstillstånd. DE är statslösa Palestinier från Libanon och kan inte utvisas utan att de själva reser tillbaka frivilligt.

I november 2016 publicerade Expressen ett reportage med rubriken ”Hot, våld, utpressning – vardag i småstaden”. Vi berättar om två unga män – Lillebror och Storebror – som försörjer sig på att begå brott i Ronneby. Ingen av bröderna har uppehållstillstånd.

Två månader senare beskriver Annie Lööf en kaotisk samtid i riksdagens talarstol.
– Vi har precis lämnat 2016 bakom oss, ett år av händelser som vi kommer minnas länge. Ett år med mycket mörker och oro, brutalitet, otrygghet, säger Centerledaren och räknar upp fem platser i världen och fyra i Sverige.
– Aleppo, Istanbul, Nice, Bagdad, Berlin. Grova våldsdåd i Malmö, Ronneby, Göteborg, men också i Husby.

Bröderna är båda dömda för våldsbrott. Båda har dömts tvåsiffrigt antal gånger för olovlig körning.
Lillebror och Storebror har levt i Sverige i tolv år utan uppehållstillstånd. I år blir de 24 respektive 28 år gamla. De är kända för utpressning och stölder och fungerar som ett slags småstadsmaffia som rättssamhället inte klarar av att skydda omgivningen ifrån. Lokala poliser berättar om restaurangägare och yngre nyanlända som varit särskilt utsatta.

Bröderna vräktes från sitt boende. De fick i stället en ny lägenhet i en närliggande kommun. Men flytten gick inte smärtfritt. Sex poliser hjälpte till vid avhysningen som slutade med att Lillebror åtalades för hot mot tjänsteman. Innan dess blev också hyresvärden misshandlad.

För att bröderna ska kunna utvisas måste återresan vara frivillig. Det betyder att de frivilligt i åsyn av ambassadpersonal ska underteckna ett resedokument. Det har de inte velat göra. Det finns påtryckningsmedel som är politiska men några sådana har Sverige inte mot Libanon.

Skulle bröderna vilja söka asyl för tredje gången kan Migrationsverket pröva deras ärende ännu en gång.
– Generellt så preskriberas ett avvisnings- eller utvisningsbeslut fattat av Migrationsverket fyra år efter att det har fått laga kraft, då går det att ansöka om asyl på nytt. Ibland kan ett avvisnings- eller utvisningsbeslut förenas med att personen är förbjuden att återvända till Sverige inom en bestämd tid. Om ett återreseförbud sträcker sig längre än fyra år kommer inte avvisnings- eller utvisningsbeslutet att preskriberas förrän återreseförbudet har löpt ut, säger Linn Nilsson på Migrationsverket.

Båda bröderna har ett återreseförbud – men bara på två år. Deras utvisningsbeslut togs vid olika tidpunkter. Det innebär att Storebror kan söka asyl på nytt i februari 2019. Lillebror måste vänta till sommaren 2022.

Praktiska verkställighetshinder för att genomföra en utvisning innebär att omständigheter utanför den utvisade personens kontroll gör utvisningen omöjlig att genomföra.

I praktiken går det alltså inte i nuläget att genomföra tvångsutvisningar – utvisningar mot en persons vilja – från Sverige till Libanon.

STOREBRORS MERITLISTA
° 2006 Ansöker för första gången om uppehållstillstånd.
° 2007 Första avslaget på första asylansökan. Utvisningsbeslut.
° 2008 Döms för rån, medhjälp till rån och falsk tillvitelse. 150 timmars ungdomstjänst.
° 2010 Döms för häleri och misshandel. Skyddstillsyn.
° 2011 Utvisningen överlämnas till polisen.
° 2013 Rymmer från förvaret i Åstorp.
° 2013 Ansöker på nytt om uppehållstillstånd.
° 2014 Döms för stöld. Skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar.
° 2014 Döms för ringa narkotikabrott.
° 2014 Döms för fem fall av rattfylleri, sju tillfällen av narkotikabrott, två tillfällen av olovlig körning och brott mot knivlagen. Skyddstillsynen förlängs.
° 2015 Döms för ringa narkotikabrott och grov olovlig körning.
° 2015 Andra avslaget från Migrationsverket. Utvisningsbeslut
° 2015 Döms för olovlig körning. 70 dagsböter à 50 kronor.
° 2015 Avslag från migrationsdomstolen. Domstolen skriver att Storebror ska stå under uppsikt eftersom han under lång tid undanhållit sig utvisning.
° 2015 Migrationsverket lämnar över hans utvisningsärende till polis eftersom tvång anses behövas.
° 2016 En sten kastas in genom fönstret hos en kvinna med ett fyraårigt barn. Storebror ligger i tvist med kvinnan om rätt till umgänge.
° 2016 Ett beslut tas om att skyddstillsynen ska undanröjas och påföljden i stället bestämmas till fängelse en månad. Straffet anses redan ha verkställts eftersom storebror har suttit häktad en längre tid.
° 2016 Döms för ringa narkotikabrott  och grov olovlig körning.
° 2016 Döms för misshandel, fyra tillfällen av narkotikabrott, olovlig körning och rattfylleri. Skyddstillsyn.
° 2016 Storebror blir efterlyst.
° 2016 Grips. Beslut att ta Storebror i förvar.
° 2016 Storebror nekas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen.
° 2016 Rymmer från förvaret i Åstorp på kvällen. Det är andra gången Storebror lyckas rymma.
° 2017 Döms till misshandel, ringa narkotikabrott, rattfylleri och grov olovlig körning.
° 2017 Migrationsdomstolen avslår storebrors överklagan.
° 2017 Döms för ringa narkotikabrott. 30 dagsböter á 50 kronor.
° 2017 Döms för ringa narkotikabrott igen.
° 2017 Rymmer från förvaret i Flen.
° 2017 Döms för grov olovlig körning.
° 2018 Rymmer från förvaret i Kållered. Hjälper flera medintagna, de flesta afghaner, att rymma.
° 2018 Migrationsverket beslutar att Storebror inte får placeras på vanligt förvar utan ska vara på häkte eller Kriminalvårdsanstalt.

LILLEBRORS MERITLISTA
° 2006 Lillebror ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Han kommer tillsammans med sin mamma och börjar i skolan i Helsingborg men flyttar snart till Ronneby och en lägenhet Migrationsverket ordnar. Han är nu 12 år. Pappan är kvar i Beirut och kommer nu inte att träffa sina söner mer.
° Får sitt första avslag.
° 2007 Utvisningen överlämnas till polisen.
° 2008 Lillebror ansöker på nytt om uppehållstillstånd.
° 2009 Migrationsverket beslutar om utvisning.
° 2010 Lillebror grips för sitt första brott, en stöld men åklagaren tar hänsyn till att han är ung och ostraffad och skriver bara en åtalsunderlåtelse.
° 2010 Döms till misshandel vid två tillfällen. 35 timmars ungdomstjänst.
° 2011 Utvisningsärendet överlämnas ännu en gång till polisen.
° 2011 Migrationsverket prövar om det finns verkställighetshinder för utvisningen. Myndigheten kommer fram till att det inte finns.
° 2014 Döms för misshandel, olaga hot och ringa narkotikabrott. Skyddstillsyn. Han har vid det här tillfället, precis som sin storebror, också ett par kontaktförbud mot olika personer i Ronneby.
° 2014 Åtalsunderlåtelse om försök till stöld.
° 2014 Lämnar in en ny ansökan om uppehållstillstånd.
° 2015 Åtalsunderlåtelse om tre fall av ringa narkotikabrott.
° 2016 Döms för rattfylleri, ringa narkotikabrott och olovlig körning. 80 dagsböter à 50 kronor.
° 2017 Döms för vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning. 90 dagsböter à 50 kronor.
° 2017 Migrationsverket beslutar om utvisning och återreseförbud under två år. Migrationsverket skriver att eftersom Lillebror dömts för bland annat misshandel ska han inte få någon tidsfrist för frivillig återresa utan stå under uppsikt.
° 2017 Åtalsunderlåtelse för ringa narkotikabrott.
° 2018  Åtalsunderlåtelse för grov olovlig körning.
° 2018 Döms för rattfylleri och grov olovlig körning. Får nu sitt första fängelsestraff. 14 dagars fängelse.
° 2018 Utvisningsbeslutet vinner laga kraft efter att ha överklagats utan framgång. Lillebror menar att han inte längre har något socialt nätverk i Libanon sedan pappan avlidit.
° 2018 Döms för misshandel, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd, rattfylleri, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning. Eftersom han nyligen dömts till fängelse för liknande brott sänks straffet.

Att inte det här ärendet klarats upp under de tolv år bröderna befunnit sig i Sverige utan skyddsskäl är en skandal. Tolv år. Tre mandatperioder. Åtta år med Reinfeldt. Fyra år med Löfven.

Det pratas så mycket om skyddsskäl. Var finns svenskarnas skyddsskäl? Var någonstans står att asylsökande har större rätt i samhället än etniska svenskar? Sist men inte minst, lite lök på laxen, 2018 beviljades 132 000 uppehållstillstånd. Endast en av nio, 14 600, är arbetssökande. Ska resterande 117 400 gå i Ronnebybrödernas fotspår?

Bearbetning: Jan-Ove Malmgren
Källa: https://www.expressen.se/nyheter/qs/broderna-kan-inte-utvisas-fortsatter-att-bega-brott
Bild: Expressen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *