Vi behöver hjälp trots att de resurser som kom hit hade vi förstås haft själva – om landet haft kloka regeringar

| 7 januari, 2019

Såklart. När vi saknar resurser måste vi betala för dem. När man lade ner våra stora helikoptrar förut för att köpa nya, men drog ut på det, så går det så här. Vi har ingen katastrofberedskap, inget dugligt försvar, för få poliser och för få inom SÄPO. Med andra ord bäddat för kommande problem som då måste lösas på andra sätt, om det ens är möjligt.
Man kan inte köra ett lands ekonomi i botten på det här sättet och lägga tiotals miljarder av skattepengarna på fel slags utgifter för då blir det bara prutt till slut.
 
Idag är det till och med svårt att begripa att vi för bara 35 år sedan var ett föregångsland för hela västvärlden med fungerande välfärd, låg arbetslöshet, allmän värnplikt, fungerande vård, fungerande skola och polis och räddningstjänst räckte till. Tänk hur snabbt det kan gå när korkade politiker styr ett land i brant utförsbacke och bland annat ökar på befolkningen med hundratusentals arbetslösa, skapar 161 nya utanförskapsområden på 25 år och låter kriminella, vårt nya parallellsamhälle och internationella stöldligor få fritt spelrum – och till råga på allt blunda för de kostsamma problem man själv skapat.
 
Sverige kommer aldrig någonsin att få ett fint rykte igen. Aldrig någonsin.
 
När man i artikeln läser: “En lång rad länder skickar flygplan, helikoptrar och markpersonal för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Och svenska folket uttrycker sin tacksamhet. Längs vägar, på gator och torg och i sociala medier” påminner det om när katastrofhjälp skickas till paralyserade länder som inte förmår hantera problemen själva.
Om vi haft allmän värnplkt och den räddningstjänst och flygplan och helikoptrar som Sverige med sina stora skogsarealer kräver hade vi fixat detta själva. Resurserna hade varit mycket stora till skillnad mot dagens ynkliga möjligheter. M a o – den personal, brandbilar och flygande maskiner som kom hit under 2014 och 2018 hade då redan funnits här.
Politikerna väljer istället att driva landet on the edge, och hoppas att inget inträffar. Man har bantat, sparat, skurit ner och lagt ner och dessa statliga (och kommunala) skattemedel har de senaste decennierna fått bekosta annat.
Politikerna måste få sota för detta usla ansvarstagande en vacker dag, eller en regnig. För fortsätter denna tydliga nedgång blir det nog revolutionsliknande protester till slut.
 
“Men Litauen och Polen bjuder inte Sverige på flygbränsle och andra driftskostnader för miljonbelopp. Inte heller Tyskland och Frankrike tar notan för sina helikoptrar och avancerade brandflygplan.
 
Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 kom en faktura på 20,5 miljoner kronor för den internationella flyg- och helikopterhjälpen, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
– Efter insatsen får MSB en faktura för den hjälp som samordnas av EU. Räkningen för det svenska stödet går till kommunerna som sedan ansöker om bidrag från MSB, säger Marcus Årskog, talesperson för MSB:s särskilda organisation som hanterar bränderna.
Räkningen för den utländska hjälpen går till MSB, medan kostnaderna för de svenska insatserna debiteras berörda kommuner – som dock får statsbidrag för större delen av utgifterna.”
 
Detta var alltså den sent skickade notan för 2014 och vi får en ny för 2018 års bränder, vilken förstås blir avsevärt större.
 
Juli 2018:
https://www.expressen.se/nyheter/sverige-far-jattenota-for-internationella-hjalpen/?fbclid=IwAR2NV3pe3e0lSZ2-E0v2yynVfI9Us20lDfrYouSibupSLViCiLusuUERlQ4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •