Hanif Bali: Tack (S)enterpartiet.

| 12 januari, 2019

Det finns inget som Centerpartiet har fått från Socialdemokraterna som de inte hade kunnat få från Moderaterna.

Förutom anhöringinvandringen. Så ni vet vad det handlar om.

I Lööf och Löfvens överenskommelse kan vi läsa att Lööf ämnar skapa ett hål eller ”amnesti” på 3 månader där försörjningskyldigheten inte gäller för asylmigranter.

Detta hål skapas för ca 85 000 asylmigranter – antalet anhöriga de planerar ta in kan vi bara spekulera om – migrationsverket har tidigare prognostiserat ca 93 000 ansökningar för 2019 om detta hål skapas.

Denna tremånaders ”respit” innebär att man inte behöver ha bostad och jobb i ordning innan du anhöriginvandrar in din familj eller nya fru.

Sist man gjorde en kartläggning så gick nästan 1/3 av all anhöriginvandring till Sverige rakt in i socialbidrag. Inkluderar du andra bidragsformer var det ännu högre.

Anhöriginvandring utan försörjningskrav är det mest effektiva sättet att få ökad barnfattigdom.

När man släpper kravet på försörjningskyldighet så skapas ett större tryck på kommunen än annan migration.

En asylmigrant kommer hit själv – flyttar in i en etta eller tvåa – anhöriginvandrar in sin familj innan den har jobb – trångboddhet och barnfattigdomen landar i kommunens knä.

Men den vanligaste formen av anhöriginvandring är ren ”fruimport” – där kvinnor migrerar till till tidigare migranter.

Någon som försätter kvinnorna i en extrem beroendesituation till sina män.

Mitt i en demografisk kris, välfärdskris och bostadsbristkris så skapar den rödgröna regeringen med Annie Lööf i spetsen en enorm statlig springnota till kommunerna.

Det är tydligen ”liberalt” att dra på offentlig sektor enorma utgifter. Priset för detta kommer vara sämre välfärd, ökad ghettofiering och accelererande förslumning.

Tack (S)enterpartiet.

Hanif Bali

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •