Vänstern gillar multikultur – men inte i sina egna tidningar.

| 16 januari, 2019

Vänstertidningar är i princip klorinvita både till redaktion och innehåll.
Det gäller både “ETC”, “Arbetet”, “Flamman”, “Arbetaren”, “Fib/k”, “Arena”, “Internationalen” och “Fria Tidningar”.
Och trots att 18% av de antagna på journalisthögskolan i Gbg har båda eller en förälder med utländsk bakgrund syns det alltså inte i dessa tidningar.
Detta blir förstås hycklerihumor med tanke på vänsterns vurmande för multikultur i andra medier.
 
2019-01-15:
“97 procent av “Dagens ETC:s” anställda har helsvensk bakgrund – alla utom en.
100 procent av “ETC” helgs anställda har svensk bakgrund. (Två personer reds. anm.)
 
Detta är anmärkningsvärt. Det får inte vara så att vänsterns dagstidning har en mer etniskt rensad redaktion än SD:s riksdagslistor – men tyvärr är så fallet idag. 33 av 34 anställda som listas i redaktionsrutan är svenskar. Denna homogenitet avspeglas även i tidningens material. För att ta just torsdagstidningen som exempel, så är alla porträtterade i tidningen vita västerlänningar förutom den amerikanska politikern Ocasio-Cortez och en flykting från Irak som i en notis får säga att det är fantastiskt att RFSU ger sexualundervisning till nyanlända.
 
I övrigt är det vita experter, programledare och författare som syns. Samtliga publicerade läsarkommentarer har svenska namn. Och av de senaste månadernas intervjuade kulturpersoner har 9/10 svensk bakgrund och tillhör ofta samhällseliten: Jessica Gedin, Leif GW, Martina Montelius. Det enda undantaget är Theodor Kallifatides! Intet ont om honom – en av våra bästa författare – men är det BLM 1972 vi har att göra med? Det har kommit många nya människor sedan dess! Visst ser det bättre ut bland frilansmedarbetarna och fristående krönikörer – tyvärr blir de ofta inte långvariga.
 
I vänsterns andra tidningar ser det tyvärr likadant ut, om inte ännu sämre. I Arbetet har 17 av 18 fast anställda svensk bakgrund vad jag kan se, i Flamman är det 12 av 13, i Arbetaren 10 av 12 (chefredaktören har finsk pappa) i Fib/K 12/12, Arena 5/6, Internationalen 5/5, Fria Tidningar har ingen redaktionsruta men alla skribenter i senaste numret har svenska namn förutom de översatta texterna från IPS. Nu måste undersökningen tas med en nypa salt då jag inte fått svar från alla skribenterna själva, och namn säger inte allt, men den kan tas som en fingervisning om läget.
 
När jag frågar Tomas Odén på JMG, journalistutbildningen i Göteborg, svarar han att ungefär 18 procent av alla de intagna sedan år 2000 uppger i enkäter att de är födda utomlands eller har minst en förälder som är det. Så varför syns detta inte i våra tidningar? Att etablerad media har dålig representation vet vi ju (11/11 svenskar på Dagens Industri, tex) men folkliga tidningar bör ha en annan måttstock.”
 
https://www.etc.se/ledare/varfor-sa-dalig-mangfald-i-vansterns-tidningar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •