Batikhäxa möter afghan – ett olyckligt möte skulle det visa sig

| 10 februari, 2019

Sommaren 2017 träffade Mohammad Hamdam målsäganden Sekretess A. De började kontakta varandra, inledningsvis via sms. De hade i början en relation som två vänner. 10 augusti 2017 inledde de en sexuell relation.

Enligt Sekretess A:s Facebook gifte Sekretess A sig 21 juli 2017 och 1 aug 2017 och kort därefter inledde hon en sexuell relation med Mohammad Hamdam fram till aug 2018 då han började misshandla henne och ge henne direktiv om vad hon fick göra och inte göra. Vilka kläder hon skulle ha på sig och att hon endast fick dricka kaffe sista tiden.

Såvitt Mohammad Hamdam vet var Sekretess A nöjd med relationen som de hade tillsammans. De satt tillsammans, åt mat och pratade med varandra. Han tyckte att det var en bra relation.

Åtalspunkt 1.

Mohammad Naeem Hamdam har slagit Sekretess A på kroppen, knuffat, satt sig grensle över Sekretess A och tagit ett stryptag på henne. Av misshandeln får Sekretess A smärta, blåmärken och svårt att andas.

Gärningen har delvis bevittnats av Sekretess A:s ena barn. Mohammad Naeem Hamdam begick gärningen med uppsåt. Lagrum: 3 kap 5 § brottsbalken

Åtalspunkt 2.

Mohammad Naeem Hamdam har tagit tag i Sekretess A:s handleder och armar/dragit ner henne på golvet, slagit henne på kroppen/huvudet och hållit sin hand över hennes mun. Av misshandeln får Sekretess A smärta, blåmärken och svårt att andas.

Vidare har Mohammad Naeem Hamdam vid samma datum och plats, hotat Sekretess A genom att rikta en kniv mot henne. Hotet var ägnat att hos Sekretess A framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Hotet bör bedömas som grovt då det förstärkts med hjälp av en kniv. Mohammad Naeem Hamdam begick gärningarna med uppsåt.

Åtalspunkt 3.

Mohammad Naeem Hamdam har, efter att ha begått gärningen i åtalspunkt 4, tvingat Sekretess A, som inte deltagit frivilligt, att utföra oralsex på honom. Mohammad Naeem Hamdam begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4.

Mohammad Naeem Hamdam har hotat Sekretess A med en kniv. Hotet var ägnat att hos Sekretess A framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Hotet bör bedömas som grovt då det förstärkts med hjälp av en kniv. Mohammad Naeem Hamdam begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 5.

Mohammad Naeem Hamdam har den 19 september 2018 i Bodens kommun eller på annan plats i landet hotat Sekretess A genom att skicka meddelande till henne med innebörden att han ska elda upp hennes/makens bil.

Vidare har Mohammad Naeem Hamdam vid samma datum och plats, genom annan gärning som medför lidande, skada eller olägenhet eller med hot om sådan gärning, angripit Sekretess A för att förhindra att hon ska anmäla de brott han begått mot henne till polismyndigheten.

Gärningen har bestått i att Mohammad Naeem Hamdam hotat att sprida nakenbilder på Sekretess A alternativt hotat att sprida misskrediterande meddelanden om Sekretess A om hon gör en polisanmälan eller vidtar en liknande åtgärd som gör att gärningarna kommer till polismyndighetens kännedom. Mohammad Naeem Hamdam begick gärningarna med uppsåt.

Åtalspunkt 6.

Mohammad Naeem Hamdam delgavs beslut om kontaktförbud den 21 september 2018. Beslutet innebar att Mohammad Naeem Hamdam fick förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter Sekretess A. Mohammad Naeem Hamdam har brutit mot kontaktförbudet genom att skicka ett meddelande/följarförfrågan till Sekretess A.

Åtalspunkt 7.

Mohammad Naeem Hamdam delgavs beslut om kontaktförbud den 21 september 2018. Beslutet innebar att Mohammad Naeem Hamdam fick förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter Sekretess A. Mohammad Naeem Hamdam har brutit mot kontaktförbudet genom att skicka meddelande till Sekretess A med innehållet att han skulle sprida nakenbilder på Sekretess A om han hamnar i fängelse eller om hon inte har sex med honom.  

Mohammad Naeem Hamdam har även genom att skicka meddelandena med dess innehåll försökt att, utan frivillighet från Sekretess A:s sida, genomföra ett samlag/annan jämförlig sexuell handling med Sekretess A.

Fara har förelegat för brottets fullbordande alternativt/och enbart varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Vidare har Mohammad Naeem Hamdam genom att skicka meddelandena med dess innehåll, genom annan gärning som medför lidande, skada eller olägenhet eller med hot om sådan gärning, angripit Sekretess A för att förhindra att hon ska anmäla de brott han begått mot henne till polismyndigheten alternativt för att straffa henne för att hon gjort en anmälan. Mohammad Naeem Hamdam begick gärningarna med uppsåt.

Åtalspunkt 8.

Mohammad Naeem Hamdam delgavs beslut om kontaktförbud den 21 september 2018. Beslutet innebar att Mohammad Naeem Hamdam fick förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter Sekretess A. Mohammad Naeem Hamdam har brutit mot kontaktförbudet genom att den 9 oktober följa efter och tala med Sekretess A på Coop Nära på Storgatan i Jörn, Skellefteå kommun. Mohammad Naeem Hamdam begick gärningen med uppsåt.

Påföljd.

Det samlade straffvärdet av den brottslighet som Mohammad Hamdam nu döms för uppgår till motsvarande två och ett halvt år. På grund härav och brottens art kan ingen annan påföljd än fängelse komma ifråga. Mohammad Hamdam skall utvisas från Sverige i tio år. Utvisningen utgör inte sådant men som kan påverka straffmätningen.

Av yttrande från Migrationsverket har bl.a. följande framgått. Migrationsverket bedömde den 8 november 2017 att Mohammad Hamdam saknade skyddsskäl gentemot hemlandet. Hans ansökan om asyl avslogs och han utvisades ur Sverige.

Jörn är en tätort i Skellefteå kommun, belägen 54 km nordväst om Skellefteåmed med en folkmängd av 796 personer.

Läs domen. Det är en ruggig och hemsk läsning. Länk till domen finns nedan.

Sist men inte minst, våldtäkt och misshandel får aldrig accepteras.

Text: Jan-Ove Malmgren

Länkt till Dom: https://forumfiles.com/E5M2r9tdb2/Skellefte_TR_B_1080-18_Aktbil_69_DOM_-_Mohammad_Hamdam_Kopia_av_pdf  

Bild: Public domain

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *