”Men har dom gjort sig skyldiga till brott ska dom dömas?!”?!?!

| 20 februari, 2019

Den vanligaste kommentaren från islamistapologeter när det gäller återvändande IS-terrorister är ”Men har dom gjort sig skyldiga till brott ska dom dömas?!”.

Här finns ett litet problem. Finns ingen brottsmisstanke upprättas ingen förundersökning. Att man misstänker att de rest för att ansluta till IS räcker alltså INTE.

Utan förundersökning så kan man inte utreda om de gjort sig skyldiga till ett brott. Ett klassiskt Moment 22.

”Något lagligt stöd för att gå igenom återvändarnas mobiltelefoner och datorer finns inte heller så länge en förundersökning inte är upprättad.

Hade det inte funnits ett värde i att gå igenom vad de har när de har varit i en terrororganisation?

– Jo det kan man tycka men såvida det inte finns en brottsmisstanke kan vi inte göra det.”
..
”Enligt nuvarande lagstiftning saknar Säpo verktyg för att kunna lagföra IS-resenärer. Det som kvarstår är frivilliga samtal, för det finns inte heller något lagstöd för att tvinga återvändarna till ett möte.”

Ronny Hellström, på Facebook

Svt…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •