Sjuka miljöer bryter ner friska människor, men vad gör sjuka miljöer mot dem som redan är sjuka, funktionsnedsatta och förtidspensionerade?

| 20 februari, 2019

Jag börjar mitt inlägg med att berätta lite om mig själv och min livssituation.
Jag föddes i rätt tid för att läkarvården skulle klara av att hjälpa mig för jag är född med cerebral pares, det yttrar sig i att jag har en liten förlamning på vänster sida och att jag är svagare i lemmarna på den sidan. Skadan innebär också att förutom styrkebortfallet på vänster sida har jag dålig finmekanik i vänster hand, jag har alltså svårt att greppa saker med den handen. Det innebar också att akillessenan i vänster ben inte växte så fort som resten av mitt skelett gjorde utan jag fick under min uppväxt genomgå sju operationer där de förlängde senan genom att klyva och kapa den för att sen sy ihop ändarna.

Med det växte inte vänster ben som det skulle och blev inte lika långt så jag är låghalt med tre centimeters skillnad i benlängd. När jag sen blev vuxen så fick jag arbete där jag överansträngde höger ben så svårt att knät vek sig så jag blev långtidssjukskriven, fick också ta en massa värkmedicin som till slut gjorde att magen gav med sig och slutade att fungera som den skulle. Så efter många år gav arbetsförmedlingen upp och efter många och långa utredningar förtidspensionerade försäkringskassan mig. Det var en liten information om mig, och mitt liv, men nu till den text jag skrivit och det som myndigheterna förnekar oss som är funktionsnedsatta.

I en debattartikel i f+ som handlar om att de arbetsgivare vars medarbetare blir sjuka i utbrändhet borde ta mer ansvar för arbetsmiljön.
Det är alldeles rätt, arbetsgivarna måste ta mer ansvar för dem som arbetar.
Men jag skulle vilja säga att det inte bara är de som arbetar som kan känna sig utbrända och sönderstressade.
Men vilka har ansvar för dem och vilket ansvar tar de för dessa personer?
För även de som har ett funktionshinder, och som är förtidspensionerade och de som är sjuka kan känna samma symtom av utbrändhet som de som arbetar på dåliga arbetsplatser. Men i fallet med de funktionsnedsatta och förtidspensionerade handlar det av en annan typ av utbrändhet och stress än för dem som arbetar.

Det handlar för dessa att de hela tiden få kämpa för att få det som de har rätt till. Kämpa för rätt vård, för LSS, och inte minst för att få ekonomin att gå ihop efter att de betalt hyra, elen och handlat den medicinen de behöver för att fungera i vardagen eller för att överhuvudtaget leva.
När de då ser på ditt bankkonto och räknar vad du har kvar där efter alla fasta utgifter är betalda så inser de att få äta någon mat hela månaden kan bli ett problem, iallafall om de är ensam i ditt boende. När de märker detta så infaller en annan typ av utbrändhet och stress. De får kämpar för att få ekonomin att gå ihop och att de inte ska behöva svälta innan nästa sjukbidrag kommer.

Men tar den som har ansvar för dessa sitt ansvar, staten, landsting och kommuner sitt ansvar för dessa människor?
Nä, inte alls, de säger bara ”tuff luck”, du skulle inte blivit sjuk, du skulle inte fötts med en funktionsnedsättning. Hade du varit frisk så kunde du levt livet.
Jag vet för jag är en av dem som lever på marginalen, jag är en av de som får vända på varje krona för att få vardagen att gå ihop.
Men bryr sig de styrande något om det?
Nä, inte ett dugg, de säger bara att vi måste spara.
För att hjälpa oss det vill eller kan de inte, där är alltid andra som behöver hjälpen så mycket mer än oss.

Makthavarna säger att de inte sätter grupp mot grupp, men det är just det de gör var gång de väljer vilka som ska få ta del av hjälpen och vilka som inte ska få ta del av den. Så vi får fortsätta att kämpa för att iallafall hålla näsan över vattenytan än några dagar, än någon månad, än något år.
Skulle någon påtalar att de funktionsnedsatta, förtidspensionerade behöver få mer hjälp så får den som påtalar detta en blick av förakt från de styrande som om att den som sade detta inte är ödmjuk nog.
Men hur ödmjuka ska vi vara?
Vi får hoppas att de i regeringen i landstingen eller kommunerna inser att även vi som är funktionsnedsatta, vi som är förtidspensionerade behöver få hjälp någon gång.

Anne Liljeroth skriver om utbrändhet bland arbetarna i stressiga arbetsmiljöer, och att det är nödvändigt att detta uppmärksammas.
Men är där någon som bryr sig om de funktionshindrade och förtidspensionerad, och deras mentala hälsa?
Är där någon annan än de närstående som bryr sig om dessa människor?
Jo, där är säkert några som bryr sig om oss, men bland de som styr Sverige i den rödgröna röran eller för den delen den avsomnad Alliansen där är där ingen som bryr sig, de säger sig göra det, men där är väldigt långt mellan ord och handling.
Oftast så blir det en utredning som inte leder något vart än till vackra ord om att de ska hjälpa denna grupp, men det blir bara tomma ord, fraser utan innehåll.

Nä, deras intresse är i det närmaste noll för denna fråga, deras intresse ligger hos andra som de anser har mer rätt till att få leva det ”goda livet” trots att de inte är medborgare, trots att de inte betalt ett öre i skatt.
Men så är det när de styrande har fel prioritering, när deras omdöme sviker dem. När de ska visa sin ”godhet” för hela världen men glömmer delar av sin egen befolkning.
Nä, det är dags att folk ställer upp för denna eftersatta och negligerade grupp innan dessa makthavare tagit bort allt från oss. Innan dessa makthavare satt sig till att utplåna det lilla av välfärd som finns kvar för oss funktionsnedsatta och förtidspensionerade.

För de är på god väg, de håller på att montera ner assistansen (LSS) för att den kostar för mycket, de håller på att montera ner läkemedelssubventionerna för att detta kostar för mycket. Så vad mer kan dessa makthavare ta innan den stora allmänheten reagerar och hjälper oss. För vi behöver få hjälp, vi behöver både synas och höras medan där än finns något kvar att leva för. I annat fall kommer statistiken av självmord att öka i denna grupp, men det är säkert detta som makthavarna hoppas på för det löser många av deras dilemman om vilka som ska få hjälp och vilka som får stå vid sidan om och se på.

Göran Walther
Administratör i
ProjektSanning

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •