Att vara anställd på Försäkringskassan ställer krav även utanför arbetets väggar

| 22 februari, 2019

Eva Lindhage är tillsynes en helt vanlig person som ger sig in i en debatt på Joakim Magnus Lamottes sida. Lamotte skrev för några dagar sedan om asylaktivisten Elin Ersson och hennes dom efter att hon tillfälligt stoppade utvisningen av en kriminell man från Afghanistan. Persson fick som väntat den mildaste påföljden, dagsböter om 3000 kr. Låt oss för ordningens skull komma ihåg att den asylant Ersson vurmade för var dömd för att ha piskat sin fru och sina döttrar med en elsladd. En skitsak i vänsterfolkets ögon som kastade sig in på Lamottes sida och försvarade Erssons tilltag, bland annat Eva Lindhage. Hon gillade inte att bli emotsagd och skrev därför:

“Maria Poulla ät skit! Är det tillräckligt inkorrekt för din smak?

Eva Lindhage är dock inte bara en vanlig läsare/hatare på Lamottes sida, hon är också statligt anställd som IT-samordnare på Försäkringskassan. Det innebär att hon valt ett yrke för att skapa samhällsnytta för alla som bor i Sverige. På Arbetsgivarverket.se står det att en statsanställd är riksdagens och regeringens förlängda arm. Och att det därför är viktigt att som anställd vara medveten att det är medborgarna som är deras uppdragsgivare och att verksamheten finansieras via skattsedeln. Det vill säga, Lindhages lön betalas av skattebetalarna. Visst får Lindhage ha en åsikt och självklart delta i debatten, men hon borde tänka på att den hon kastar skit på kan vara en person som är i behov av den myndighet hon arbetar för.

Nu lär ju inget hända eftersom Eva Lundhage står på “rätt” sida om hatet. Hon gillar Elian Ersson och hatar dem som inte gör det. Men det är något märkligt med kvinnor som Eva Lindhage. De skyddar och tar ställning för brottslingen. Det spelar ingen roll vad de har gjort. De kan ha våldtagit. De kan ha piskat sin fru och sina döttrar. Kvinnor som Lindhage skyddar hellre förövarna än offren. Det går faktiskt inte att förstå.

Någonting inom Eva Lindhage lockar fram till att kasta ur sig en elak kommentar, kanske beror det på att regeringen legitimerat att hata sin meningsmotståndare?

Lindhage hoppas hur kanske på att den digitala väggen ska avskärma henne från att ta ansvar för den andres sårbarhet, vad vet jag. Men ingen ska tvingas svälja eller vara tyst inför kommentarer som sårar eller som tränger under huden. Därför skriver jag om Lindhages påhopp i Lamottes tråd, i synnerhet också därför att hon är anställd på en myndighet som berör många. Försäkringskassan kan inte kontrollera sina anställd, men de bör bli medvetna om att de har anställda som uttrycker sig fruktansvärt illa på våra sociala medier.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp