Går Isabella Lövin i fas med vad Sverige behöver och vad svenska folket vill ha?

| 22 februari, 2019

Har Isabella Lövin trampat på fel tår liksom Macron gjorde i Frankrike?
Ja, det verkar inte bättre när man läser denna artikel i f+, för rektionerna från Skattebetalarna, riksdagspolitiker, företagare och glesbygdsbor är stor mot att den automatiska årliga höjningen av bränsleskatten som nu Lövin vill införa igen.
Michael Vinell, som driver Finnhamns Arkipelag AB säger: “Skatten slår extra hårt mot företagare och mot folk i landsorten”

Utspelet som Lövin gjorde i SVT:s Agenda tidigare i februari om att bränslepriserna ska straffbeskattas med 2 procent över
konsumentprisindex, alltså utöver vad den allmänna prisutvecklingen är, har fått Skattebetalarnas förening att gå i taket.
Deras VD Christian Ekström säger: “Det är ett piskrapp mot landsbygden. Vi är på väg mot ett bensinpris på 20 kronor litern. Detta drabbar också företagen hårt, vilket försämrar Sveriges konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygden.”

Moderaten Helena Bouveng som sitter i skatteutskottet säger: “Tyvärr är frågan aktuell igen. Det är en sak att priserna stiger på en marknad men det här handlar om att ständigt höja priset på bensin och diesel oavsett om priserna stiger eller inte. Med all rätt kommer det många klagomål mot överindexeringen.”
Hon och Moderaterna menar att regeringens motivering att skatteintäkterna ska satsas på förbättrad kollektivtrafik inte håller.

Hon fortsätter med att säga: “I Vetlanda där jag kommer ifrån finns ingen kollektivtrafik att tala om, ibland går det kanske en buss. Det här är en skattehöjning som slår direkt mot företags och privatpersoners ekonomier, framför allt på landsorten. Regeringen tar från landsbygden och ger till storstäderna.”
Michael Vinell har följt turerna kring bränsleskatten och blev mycket besviken över den nya regeringens besked. Han berättar att som skärgårdsföretagare är helt beroende av båttransporter.

Han säger: “Vi gör av med 15-20 kubikmeter bränsle i månaden så i längden blir också mindre prishöjningar kännbara för oss. Den här skatten slår extra hårt mot oss företagare och mot folk i landsorten som är beroende av bilen.”
En annan som förstår att företagare och landsortsbor reagerar är Annica Kronsell miljö och rättviseforskare vid Göteborgs universitet. Hon menar att rättvisefrågor och social hållbarhet är frånvarande i svensk klimatpolitik.

Hon säger: “Det är viktigt att ta in rättviseperspektivet tidigt i beslutsfattandet. Det kan handla om att ta hänsyn till faktorer som social klass och status, kön och ålder och också skillnaderna mellan stad och landsort. Det går ju till exempel inte att lägga på en extra skatt och sedan dra ner på kollektivtrafiken i glesbygden. Man måste titta på hur politiska beslut drabbar olika grupper i samhället.”
Men vill då Isabella Lövin att samma scenario som i Frankrike upprepar sig här i Sverige?

När man läser vad Annica Kronsell sagt så är även hon rädd att liknande yttringar kommer att uppträda i Sverige.
Hon säger: “Visst finns det risk för missnöjesyttringar när grupper ställs mot varandra. Det har funnits en blindhet hos svenska myndigheter för sociala skillnader när man hanterat miljöfrågor. Om man inte tar tag i det här kan det leda till att välfärdsstaten ställs mot miljöarbetet.”
Skattebetalarna hoppas att regeringen tänker efter om kritiken.

Christian Ekström säger: “Vi har redan bland de högsta bensinskatterna i världen. Vi tjänar inget ur miljösynpunkt på att höja bensinskatten. Det finns andra effektivare sätt att förbättra miljön. Att höja bensinskatten är helt enkelt inte rätt väg att gå.”
Jag tror nog där inte är någon på landsbygden eller utanför storstadsområdena som inte håller med Christian Ekström i hans sista uttalande. För är regeringen ute efter att låta hela landet leva så skulle de i så fall differentiera bränslepriserna.

Så där det är bra kollektivtrafik skulle bränslepriserna kunna höjas rejält medan i områden där det inte finns någon kollektivtrafik eller där kollektivtrafiken är dålig skulle bränslepriserna subventioneras. Med ett sådant system kunde både städerna kunna bli av med mycket biltrafik samtidigt som landsbygden kunde inte bara överleva utan även kanske leva upp igen. Men tyvärr är det väl för mycket att begära av en regering som verkar endast ha ett mål i sikte, att ta död på landsbygden. För det finns stora risker för det om Miljöpartiet får sin vilja igenom.

https://www.fplus.se/nu-startar-nya-bensinupproret-ilska-mot-nya-skatterna/a/a2VP24?fbclid=IwAR1MjksD-BxhLkPxU7LeFXee_-SFrLSJvqr4000utjwLs0GCgR89WaA9E0o

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •