Isabella Lövin om Gula västarna-utspel från Karl-Petter Thorwaldsson. ”Väldigt förvånad”

| 22 februari, 2019

Lövin är väldigt överraskad över att LO-bossen Karl-Petter Thorwaldsson varnat för att skattelättnader för högavlönade i kombination med höjda miljöskatter kan leda till protester i paritet med Gula västarna i Frankrike.
Hon säger: “Jag är väldigt förvånad över att LO går ut och varnar för miljöskatter.”

Det är precis som om inte Lövin är medveten om att protesterna i Frankrike startade precis på grund av denna politik som hon och den regeringskoalition hon företräder nu med sådan iver bedriver. Så jag är inte det minsta förvånad att Lo-bossen varnar för att liknande protester kan få fotfäste i Sverige.

I en intervju med SVT:s Mats Knutson säger sig Lövin vara förvånad över LO-basens uttalande. Hon menar att januariavtalet innebär en ”unik möjlighet” för en skattereform som innebär både en klimatomställning och minskade klyftor.
Men hur hon menar att klyftorna minskas när värnskatten tas bort för de som är allra rikast medan hon ska straffbeskatta dem som bor där inga eller mycket få kollektiva färdmedel finns det kan hon inte svara på.

När Knutson frågar: “Så du tror inte att det kan bli protester mot höjda miljö- och klimatskatter?”
Så svarar Lövin: “Jag kan tänka mig att det kan tas illa vid om man sänker skatterna för de allra rikaste och sen inte ser till helheten och välfärden.”
När då Knutson påpekar: “Men det är ju det ni gör. Ni avskaffar värnskatten som innebär att de som tjänar mest också får mest tillbaka på en sådan skattesänkning, samtidigt som ni då ska höja miljöskatterna?”

Lövin svarar då: “Det här är ju inte vår prioritering, att ta bort värnskatten. Det var andra partier som drev det i Januariavtalet. Sen så ska vi göra en större skattereform längre fram, och den är inte alls klar på något sätt.”
Men hur det fram tills den dagen i framtiden som hon säger att det ska göras en skattereform kommer att gå det kan hon inte svara på. Det enda hon nämner är att skatter på bland annat plastartiklar och kemikalier i kläder kan bli aktuella.

Men då frågar jag mig vad det kommer att hjälpa dem som bor på landsbygden, eller de som bor i glesbygden och inte har något annat sätt att ta sig någonstans utan att använda bil?
Troligen kommer regeringen med någon förhöjd avdragsrätt för arbetsresor.
Men vad hjälper det det dem som är pensionärer eller arbetslösa?

Inte ett dugg, den Löfvenska regeringen är inte ute efter annat med detta illa underbyggda förslag än att avfolka lands-och glesbygden så att de slipper lägga så mycket pengar på infrastrukturen där. Det enda den är bra till i deras ögon är att skapa energi som de billigt kan exportera till storstäderna så att de boende där kan få billiga och enkla kommunikationer.
Så Lövin även om du och dina partikamrater tror ni gör en god gärning med att öka bränsleskatten så att ingen tillslut har råd att köra bil på landsbygden så binder ni ris på egen rygg då ni inte kommer att få en enda röst från dem som bor i de områdena där ni har era rötter.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/isabella-lovin-om-gula-vastarna-utspel-valdigt-forvanad?fbclid=IwAR3049LXTwZjmQlPtEzmJoqr996RIsjcdPPvc3hGdNt9s3C7X0tcceNyG4w

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •