Vad håller Försäkringskassan på med när de drar in aktivitetsstödet för funktionsnedsatta och säger till dem att skaffa icke existerande arbeten?

| 24 februari, 2019

När man läser om 26-åriga Martin Andersson från Linköping och hur han blir behandlad utav Försäkringskassan så frågar man sig vad för direktiv som regeringen Löfven gett Försäkringskassan under förra mandatperioden?
Man frågar sig inte bara det utan man frågar sig även hur två olika handläggare på samma myndighet kan komma till så olika resultat som i fallet med Martin?
När det ena av dessa handläggare ser att Martin har en utvecklingsstörning och anser att han inte klarar att ta en vanlig anställning, inte heller anpassat arbete med lönebidrag eller ett jobb på Samhall.

Medan en annan handläggare, en så kallad ”beslutsfattare”, kom fram till en annan slutsats och beslutade att ersättningen skulle dras in och att han skulle söka arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Martin har haft jobb sedan han fick det aktivitetsstödet 2013, det aktivitetsstöd som han nu med ”beslutsfattarens” beslut blev av med. Han jobbade på ett byggföretag, men det var ingen vanlig anställning utan en sysselsättningsplats. Martin behöver stöd på sitt arbete, platschefen på företagsplatsen har beskrivit att du hela tiden har stöd av ordinarie personal som arbetar parallellt med honom.

Men enligt beslutet som “beslutsfattaren” nu beslutade om så fick Martin gå till Arbetsförmedlingen. Han skrevs in av kundtjänsten på Arbetsförmedlingen. Men redan dagen efter skrevs han ut. Han hänvisades istället till socialtjänsten för att få pengar till hyran på omsorgsboendet. I Arbetsförmedlingens daganteckningar står det: ”Sökande hänvisas till annan myndighet för ekonomiskt bistånd.”
För så länge han är inskriven i ”daglig verksamhet” via kommunens LSS-enhet så kan han inte samtidigt vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Martin är inte ensam om att råka illa ut.

Flera kommuner och SKL larmar om att unga personer med till exempel autism och utvecklingsstörning tvingas söka socialbidrag sedan de blivit av med aktivitetsersättningen.
Försäkringskassan kommenterar inte enskilda fall som vanligt, men myndigheten har kritiserat regelverket eftersom man anser att det slår orimligt hårt. Man bedömer till exempel Martins arbetsförmåga utifrån jobb som bara finns i teorin.
De arbetena behöver alltså inte vara ”tillgängliga” eller ens existera.
Så än en gång ställer jag frågan vad är det för direktiv regeringen Löfven har ställt till Försäkringskassan?

Och varför ställs inte samma krav som det nu ställs på Martin och alla de andra med funktionsnedsättningar som blivit av med sina aktivitetsersättning på dem som kommit hit de senaste 10-20 åren från myndighetshåll?
Vad kan det detta bero på, är det så att vissa grupper förfördelas av Löfven och myndigheterna?
Eller är det så att Socialdemokraterna försöker göra så att de funktionsnedsatta ska försvinner, att de går ner sig så djupt att de begår självmord?
För i så fall undrar jag vilka det är som lever kvar i 30-talet?

Man kan säga mycket om Löfven och den regering som tillträdde 2014, men inte trodde då jag att de kunde sjunka så lågt att de berövar de svårast utsatta i samhället ett värdigt liv?
Men så fel man kunde ha.
Mu hoppas jag bara att de tar sitt förstånd tillfånga och ändrar på dessa direktiv som de gett Försäkringskassan så att även de som har funktionsnedsättningar kan få känna den trygghet som de har rätt till att få känna.

https://www.svt.se/…/26-ariga-martin-blev-av-med-ersattning…
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ett-riktigt-jobb
https://www.svt.se/…/unga-med-funktionsnedsattningar-hamnar…
https://www.svt.se/…/forsakringskassans-bedomning-galler-la…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •