Ny Novus-undersökning: “Svenskarnas nya dom, demokratin är försvagad!

| 6 mars, 2019

I en Novus-undersökning som presenterades idag kom en ny dom angående de politiska partierna och deras negligerande av de demokratiska reglerna. Det var på uppdrag av Forum för levande historia som Novus gjorde undersökningen där 1 027 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog. De fick svara på vad de anser om demokratin i Sverige, och om känslan av egen delaktighet i demokratin.
Och för beslutsfattarna så kan inte siffrorna som presenteras vara särskilt muntra. För fler och fler känner sig negligerade och utanför politiskt inflytande. 59 procent av de tillfrågade anser att demokratin i Sverige försvagats under de senaste fem till tio åren. 28 procent ser den som oförändrad, och bara 6 procent anser att den stärkts.
Så vad är det som gör detta kan man fråga sig?

Kan det vara så att politikerna inte går samma väg som den svenska befolkningen och att de försöker tvinga sina idéer på oss medborgare utan att ha förankrat dem hos oss?
Ingrid Lomfors överintendent på Forum för levande historia säger: “Det är mycket oro i luften. Vi tror att det här är den första liknande undersökning som gjorts sedan januariavtalet, vilket kan spela in. Frågan om demokratins utmaningar har varit på dagordningen mer än tidigare.”
Men vad gör då politikerna i sex av partierna?
Jo de försöker köra över svenska medborgarnas vilja att de ska hålla sig till de demokratiska reglerna och först bilda en union mellan alla dessa partierna i DÖ-överenskommelsen. När de sedan efter i stort sett en palatskupp i Kd fick den upplöst så ville inte oppositionen invända sig mot regeringens politik utan lät dem regera hela mandatperioden utan att opponera, utan att på allvar försöka fälla regeringen.

Nu när nästa mandatperiod kom så väljer då två av oppositionspartierna att stödja och samarbeta med regeringspartierna bara för att utestänga det åttonde partiet, och deras enda argument är att inte ge detta något inflytande över politiken. Och det visar sig på den andra frågan Novus ställde till gruppen. För där visar det sig att även känslan av egen delaktighet är låg. 20 procent känner sig inte alls delaktiga, och 36 lite delaktiga. Endast 9 procent känner sig mycket delaktiga. De övriga känner sig ganska delaktiga.
Om detta säger Lomfors: “Det är väldigt oroväckande. Jag kan bara spekulera, men jag kan tänka mig att det handlar om att vi har fått ett mer individuellt samhälle. Det handlar mindre om de gamla folkrörelserna och mer om att sitta och uttrycka åsikter på nätet, vilket skapar nya utmaningar.”
Där är dock en sak Lomfors inte tänkt på och det är att den nya folkrörelsen är totalt utestängd och det är den rörelsen SD skapat, de liksom partiet är paria för de övriga politiskt styrda folkrörelserna.

Att den Forum för levande historia satsar på flera insatser för att förbättra statistiken gör inte mycket då även de utestänger stora grupper av medborgare. När de satsar på utställningar i hela landet, klassrumsmaterial på webben och fortbildning av lärare, exempelvis hur de ska bemöta konspirationsteorier och förintelseförnekare. Så tänker de inte på att konspirationen redan är ett faktum när politiska partierna försöker med alla medel utestänga stora grupper av medborgare för att få politiskt inflytande.
När dessa partier tillsammans med mainstreammedia försöker mörka hur det står till i Sverige. Men detta berör inte Lomfors alls. Att hon sen tar upp att det är viktigt att de når ut i landet och vågar satsa där det behövs är väl bra. men varför tar hon inte upp att de traditionella politiska folkrörelserna utestänger dem som inte följer deras politiska linje utan tystar all opposition mot den åsikt som satts av styrelsen.

Så att skillnaderna mellan stad och landsbygd i att känna sig delaktig i de beslut som regering och riksdag tar är inte konstig. Det är snarare ett bevis på de etablerade 7 partiernas avståndstagande till att Sverige inte är det land det var för 20-30 år sen och att landsbygden inte får höras, att politikerna inte bryr sig om deras problem. Det är ett bevis på att allt utanför “tullarna” i Stockholm är av mindre värde än det innanför desamma.
Och då hjälper det inte att Lomfors säger: “Alla måste få känna att deras deltagande och deras röst behövs. Det vilar inte på någon högre makt att ta hand om demokratin, varje enskild persons delaktighet är viktig. Det kan vi arbeta med, skillnaden mellan att ha en åsikt och vara delaktig.”

https://www.expressen.se/nyheter/lag-tilltro-till-demokratin-i-sverige/?fbclid=IwAR1x_yzAq1YgcnoRNAB7U0SMQt30mCz80Rzbm2RQuQxwjE3zsmHjmNj1eQg

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *