Anna Dahlberg: Hyra fängelseplatser? Krisen kräver nytänkande

| 10 mars, 2019

Anna Dahlberg skrev i går en intressant krönika om hur de svenska regeringarna skött utbyggnaden av fängelseplatserna, eller snarare hur de misskött utbyggnaden.
Hon skriver att 2004 skedde en rad uppmärksammade rymningar, upplopp och gisslantagningar på svenska fängelser. Det var kulmen på flera års kris inom Kriminalvården, där antalet interner hade vuxit utan att platserna och resurserna utökats i motsvarande grad.

Men har regeringarna tagit någon lärdom av detta?
Nä, de har tyvärr inte det, S, MP-regeringen står handfallen nu när en ny kris är ett faktum.
Hon frågar hur detta kan vara möjligt?
När de själva varit med om så många lagskärpningar så skulle de förstå att det behövs fler fängelseplatser.
För när de skärper lagarna, utökar poliskåren så förutsätter det att alla delar av rättsapparaten förstärks – från polisen till åklagarna, domarväsendet och kriminalvården.

Men har regeringen förstärkt kriminalvården?
Nä, de nödvändiga satsningarna har uteblivit. Kriminalvården går med 560 miljoner i underskott och flertalet av landets häkten och anstalter är fullbelagda. Den genomsnittliga beläggningsgraden på landets normalhäkten ligger nu på 100,18 procent. Förtvivlade polischefer från hela landet letar efter lediga platser som inte existerar. Och värre kan det bli. Nu varnar en rättsvårdsexpert inom Kriminalvården varnar för en kaotisk situation framöver.

Men vad gör då regeringen som är de som håller i pengapåsen?
Ja den som visste det, de har inta aviserat någon förstärkning av Kriminalvårdens budget. Men mer pengar kommer inte att räcka för att trolla fram alla de häktes- och fängelseplatser som behövs. Kriminalvården själv vill gärna se fler alternativ till fängelsestraff, såsom fotboja i hemmet.
Men där frågar jag mig verkligen om det är rätt väg att gå, är det rätt att fängelsedomar omvandlas till fotboja i hemmet, är det ett straff som avskräcker från fortsatt kriminalitet?

För all del. Låt Kriminalvården ta fram ett förslag på vilka kategorier av dömda brottslingar som lika gärna skulle kunna avtjäna sina straff i hemmet. En förutsättning måste vara att dessa personer inte utgör någon fara för sin omgivning och att det rör sig om relativt korta fängelsestraff.
Men Anna Dahlberg kommer med andra, mer radikala åtgärder. I oktober 2018 fanns det 4 393 inskrivna, varav 1 319 är utländska medborgare. Det är alltså runt en tredjedel som inte är svenska medborgare.
Varför tar inte Kriminalvården och för över dessa utländska medborgarna till fängelser i hemländerna så de får avtjäna sina straff där?

En annan möjlighet som regeringen bör överväga är att hyra fängelseplatser i andra länder. Norge löste sin akuta platsbrist på det sättet när 1 200 norska fängelsedömda stod i kö för att avtjäna sina straff. År 2015 slöt Norge ett avtal med ett fängelse i Nederländerna. Projektet lades ner förra året efter att fängelsedomarna hade minskat kraftigt på hemmaplan och platsbristen avhjälpts. Här i Sverige har Sverigedemokraterna lagt förslag om en liknande hyrlösning.
Men som vanligt har de inte fått gehör för det förslaget i riksdagen.

Och det kan inte vara ett hinder för S/MP-regeringen att undersöka möjligheten närmare. Norge har även skapat ett separat fängelse för utländska medborgare i Kongsvinger. Det är en intressant lösning på flera sätt. I Sverige och Canada finns världens mest ambitiösa kriminalvård, varje dag kostar denna vård 15 375 500 kronor varav då vården för de utländska internerna kostar 4 616 500 kronor, och det är alltså den dagliga kostnaden. Där är alltså stora pengar att tjäna på att överföra dessa som har utvisningsbeslut efter fängelsedomens avtjänande. Och sen så frigör de fängelseplatser så att fängelserna får plats med de som nu väntar på att få avtjäna sina straff.

Den summan som en plats kostar i Sverige är ungefär tre gånger så mycket som i Tyskland, Danmark eller England. Kriminalvårdens motivering för dessa skyhöga kostnader är att återfallen blir färre om man satsar på hög personaltäthet och en individanpassad kriminalvård med ett rikt innehåll.
Att de satsar så mycket på svenska medborgares fängelsestraff är väl sin sak.
Men varför satsar de så stort på personer som efter straffets avtjänande ska omedelbart utvisas, det kan man sannerligen fråga sig?
Det talar för den norska modellen, det talar om att skilja på intagna som ska återintegreras i det svenska samhället och sådana som i stället ska förberedas på och motiveras att återvända till hemlandet.

Då kan innehållet anpassas efter behoven hos respektive grupp. Anna Dahlberg skriver att krisen inom Kriminalvården kommer att förfölja justitieminister Morgan Johansson under flera år framöver. Det minsta man kan begära är att regeringen på allvar börjar undersöka möjliga lösningar.
Men kommer Morgan Johansson att klara av att leverera några lösningar, eller blir det som vanligt från honom och för den delen resten av denna S, MP-regering bara en massa fagra löften utan någon lösning på problemen som de och Sverige står inför.

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/hyra-fangelseplatser-krisen-kraver-nytankande-/?fbclid=IwAR2o3kcN_BifnwHII3eIQtR7QTSTm5nv25mohgs995umcNkurMn65GOdTaU

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •